Støttespillere

Vi vil takke firmaene som gjennom 2018 har støttet arbeidet gjennom å annonsere i regionutsyn.

Annonseinntektene er viktige for oss. Gjennom regionutsyn når informasjonen om arbeidet til alle deler av regionen. Annonseinntektene er med på å styrke økonomien både i regionen og for NLM som organisasjon. 

NLM region nordvest har et aktivt misjonsarbeid både i vår region og også gjennom våre 26 utsendinger til andre deler av verden. I tillegg har vi 22 medarbeidere i Region nordvest innenfor blant annet leir-, område-, radio-, forsamlings-, forenings-, lagsarbeid og møtevirksomhet. Arbeid knyttet både til barn, unge og voksne i Møre og Romsdal. Vi ønsker å satse videre fremover, og vi ser med glede at det flere steder kommer ønske om hjelp til å starte nytt arbeid eller hjelp til å utvikle eksisterende arbeid. Økonomien i NLM er inne i en krevende tid på grunn av flere utsendinger og nye strategiske stillinger i Norge. Gjennom annonseinntekter kan bedrifter være med i arbeidet. Slik er en med å gi ungdom gode fritidstilbud, det gir mulighet til å sende misjonærer som kan stå i hjelpearbeid innen helse, undervisning og samfunnsutvikling, og i forkynnende arbeid.

Har du eller ditt firma mulighet til å støtte oss, ta kontakt med NLM region nordvest nordvest@nlm.no

Om du ønsker å gi en gave til NLM, gå inn på linken under

http://www.nlm.no/nlm/stoett-oss/prosjektkatalogen/gi-en-enkeltgave

 

Takk til våre annonsører:

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 


Leir NLM Region Nordvest

Her ligger oversikt over leirene i region nordvest som er klare for påmelding. For oversikt over alle leirer og arrangement, se under

Arrangement

Today's Quote

Sal 119:105 Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.