Støttespillere

Vi vil takke firmaene som gjennom 2018 har støttet arbeidet gjennom å annonsere i regionutsyn.

Annonseinntektene er viktige for oss. Gjennom regionutsyn når informasjonen om arbeidet til alle deler av regionen. Annonseinntektene er med på å styrke økonomien både i regionen og for NLM som organisasjon. 

NLM region nordvest har et aktivt misjonsarbeid både i vår region og også gjennom våre 26 utsendinger til andre deler av verden. I tillegg har vi 22 medarbeidere i Region nordvest innenfor blant annet leir-, område-, radio-, forsamlings-, forenings-, lagsarbeid og møtevirksomhet. Arbeid knyttet både til barn, unge og voksne i Møre og Romsdal. Vi ønsker å satse videre fremover, og vi ser med glede at det flere steder kommer ønske om hjelp til å starte nytt arbeid eller hjelp til å utvikle eksisterende arbeid. Økonomien i NLM er inne i en krevende tid på grunn av flere utsendinger og nye strategiske stillinger i Norge. Gjennom annonseinntekter kan bedrifter være med i arbeidet. Slik er en med å gi ungdom gode fritidstilbud, det gir mulighet til å sende misjonærer som kan stå i hjelpearbeid innen helse, undervisning og samfunnsutvikling, og i forkynnende arbeid.

Har du eller ditt firma mulighet til å støtte oss, ta kontakt med NLM region nordvest nordvest@nlm.no

Om du ønsker å gi en gave til NLM, gå inn på linken under

http://www.nlm.no/nlm/stoett-oss/prosjektkatalogen/gi-en-enkeltgave

 

Takk til våre annonsører:

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 


Leir NLM Region Nordvest

Her ligger oversikt over leirene i region nordvest som er klare for påmelding. For oversikt over alle leirer og arrangement, se under

Arrangement

Today's Quote

Rom 15:13 Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.