> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region nordvest / Nyheter / Norges Vel - medalje for lang og tru...Norges Vel - medalje for lang og tru teneste

Her er Anita sammen med de ansatte i barnehagen. Foto: Lars Birger Stige

Daglig leder i Tryggheim barnehage i Sykkylven, Anita Woldsund har fått medaljen for lang og tru teneste

På personalsamling onsdag 28. november, vart Anita Woldsund tildelt Norges Vel si medalje for lang og tru teneste – 30 år ved Tryggheim barnehage, Sykkylven. I tillegg til personalet var utviklingsleiar i NLM-barnehagane, Steinar Nessa, og eigarstyret for Tryggheim barnehage, til stades ved overrekkinga.

 

Anita Woldsund vart tilsett som pedagogisk leiar i Tryggheim barnehage frå hausten 1988 og veksla mellom å vere styrar og pedagogisk leiar fram til 1994. Ho hadde permisjon frå barnehagen i 1995/96 og var tilsett i barnehage i Herøy og ei stund dagleg leiar ved Kjeldsund leirstad. Etter permisjonstida har Anita vore styrar/dagleg leiar ved Tryggheim barnehage i Sykkylven.

I tillegg til arbeidet ved barnehagen, har Anita vore sterkt engasjert i arbeidet til Norsk Luthersk Misjonssamband i Sykkylven.

Tryggheim barnehage er ein del av NLM-barnehagane AS. På landsbasis er det 35 barnehagar som blir drivne av NLM-barnehagane. 10 av desse barnehagane er på Nordvestlandet. I tillegg er det 8 samarbeidsbarnehagar.

Barnehagen i Sykkylven vart starta opp i 1977 og hadde i fjor stor 40-årsmarkering. Barnehagen har i dag to avdelingar, ei avdeling for barn i alderen 3-6 år og ei i alderen 0-3 år. Barnehagen vart nyleg ombygd og har no kapasitet til tre avdelingar. Ved auke i barnetalet i Sykkylven og avtale med kommunen, er Tryggheim barnehage klar til å utvide til tre avdelingar!
Det er 12 tilsette i Tryggheim, dette utgjer om lag 9 årsverk - inkludert reinhaldar.

Mottoet til NLM-barnehagane er «Ekte glede på sikker grunn».


Leir NLM Region Nordvest

Her ligger oversikt over leirene i region nordvest som er klare for påmelding. For oversikt over alle leirer og arrangement, se under

Arrangement

Today's Quote

Rom 15:13 Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.