Fredagsklubben på Sve

Blikjent-leik hører med på første samling om høsten. Foto: Hilde Ådland

Fredag 28.september ble det arrangert fredagsklubb for 5.klasse og oppover på Sve bedehus på Stranda. Ute var det

kaldt og på grensen til frysepunktet, men inne var det godt og varmt. Stemningen var god og alt lå til rette for en hyggelig kveld.

Fredagsklubben ble startet for å prøve å nå ut til bygda og de som bor der. Da antallet på søndagsskolen gikk nedover ville en finne en ny måte å komme i kontakt med andre og skape en arena hvor en får fortalt fra bibelen og bygge relasjoner. Fredagsklubben er derfor blitt ett samlingspunkt som blir arrangert ca. annenhver fredag, med noen unntak. Klubben er i fra 19.00-21.00.

Forskjellige typer spill var satt frem, brettspill, PlayStation, puslespill og bordtennis. Inne i møtesalen var alle stolene satt til sides for å kunne ha blant annet innebandy og kanonball.

En tid tilbake var det mangel på ledere på Fredagsklubben, men for ett og et halvt år siden kom det flere krefter til. Ett viktig arbeid blir drevet her i dalen på Stranda. Ca. 20 stk. deltok denne kvelden, en god blanding mellom jenter og gutter med et aldersspenn fra 5. klasse til 9. klasse

Kvelden startet med spill, lek og moro etterfulgt av andakt og pizza snurrer. Blant deltakerne ligger mye talent, potensial og glede.

Ett godt tegn på at miljø og trivsel er bra er det når deltakerne ikke vil gå hjem


Leir NLM Region Nordvest

Her ligger oversikt over leirene i region nordvest som er klare for påmelding. For oversikt over alle leirer og arrangement, se under

Arrangement

Today's Quote

2Tess 3:3 Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.