Levende tro

"Levande tro - Bibelen i livet" er et opplegg med bibelundervisning i Region Nordvest.  Vi tilbyr undervisning til bedehus og forsamlinger med våre forkynnere.  Her legger vi også ut noe av undervisningen på filmer, som vi lanserte i mars 2015. Nye tema har kommet til og noen tema er ikke tilgjengelige høsten 2016 - våren 2017. Se listen 

Vi vil gjerne nå ut med dette til bedehus/forsamlingar/foreiningar. Ta kontakt med regionkontoret, om du ønskjer å legge til rette for dette i ditt lokale misjonsfellesskap.

 Oversikt over tilgjengelege tema i «Levande tru – Bibelen i livet»

«Slik skal de be» - Fader vår    v/Lars Kjetil Emblem

Gud gir nåde. Ordet – dåpen – nattverden   v/Lars Kjetil Emblem

Med ørneblikk på tid og æve – Johannesevangeliet   v/Oscar Nordbø

I tru – i bøn – i vekst   v/Ole Audun Os

«Eit nytt liv i Kristus»  tema frå Rom 5- 8   v/Steinar Dimmen

«Når livet blir vanskeleg»  –  frå Jobs bok   v/Ole Audun Os

«Når Gud svarar og når Gud er borte» Profeten Elias’ liv   v/Ole Audun Os

Eit liv i lyset – etiske utfordringar for kristne i dag   v/Oscar Nordbø

«Tida, geografien og personen» - misjonstankar frå NT   v/Steinar Dimmen 

Trua og livet. Jakobs brev   v/Lars Kjetil Emblem

Helhetlig og Kristus-sentrert bibellesning. Markusevangeliet   v/Sakarias Ingolfsson

Troens bakgrunn – Urhistorien i 1. Mos. 1-11   v/Sakarias Ingolfsson

«Råd til ein kristen medarbeidar» - tema frå Titus brev   v/Steinar Dimmen

«Å tilbe Gud»   v/Ole Audun Os

Å tale sant om livet. Salmane    v/Oscar Nordbø

«Å kjenne Kristus» -tekstar frå Johannesevangeliet   v/Steinar Dimmen

«Vandre med Gud» - erfaringar frå ørkenvandringa   v/Ole Audun Os

Dei ti boda – Guds gode vilje til beste for oss   v/Lars Kjetil Emblem

Dei siste ting – frå Johannes openberring   v/Steinar Dimmen

Kva trur eg eigentleg på? – dei tre trusartiklane   v/Lars Kjetil Emblem

Josef og Jesus. Bilde og forbilde   v/Ole Audun Os

"Samlivs- og familieetikk" - menneskesyn, skaperordning og kallslære   v/Sakarias Ingolfsson

Josef og Jesus - Bilde og forbilde   v/Ole Audun Os

Skrifta åleine- nåde åleine -trua åleine   v/Lars Kjetil Emblem

Ei reise gjennom Kolossarbrevet   v/Lars Petter Ødegård

Det daglige liv: Om hustavlene i NT   v/Sakarias Ingolfsson

Liv, lys og kraft - Eg trur på den Heilage Ande   v/Oscar Nordbø

 Spørsmål? Ta kontakt med regionkontoret NLM Nordvest

Undervisningsfilmar

1. "Når livet blir vanskeleg"  Jobs bok.  Undervisning ved Ole Audun Os i ein serie på fire filmer.

2. "Guds bod og dei 10 boda"  Undervisning med samtalespørsmål ved Lars Kjetil Emblem i ein serie på fire filmer. 

3. "Å snakke sant om livet" Salmane. Undervisning ved Oscar Nordbø i ein serie på 3 filmar med samtalespørsmål.

4.  "Gud gir nåde" Undervisning ved Lars Kjetil Emblem i ein serie på 4 filmer. 


Leir NLM Region Nordvest

Her ligger oversikt over leirene i region nordvest som er klare for påmelding. For oversikt over alle leirer og arrangement, se under

Arrangement

Today's Quote

5Mos 4:31a For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.