> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region nordvest / Kontakt og informasjon / Medlemmer Regionstyret og Barne- og...Medlemmer Regionstyret og Barne- og Ungdomsrådet

Arbeidet i Region Nordvest blir ledet av Regionstyret som blir valgt hvert år på Regionens årsmøte. Barne- og ungdomsarbeidet ledes av barne- og ungdomsrådet.

Regionstyret:

Svein Dalen (styreleder), Hege Dalhaug, Ragnhild Fauske (nestleder), Heidi Holtskog, Evelyn Larsen, Jørn Asle Lillebø, Anna Sæther, Sverrir Olafsson (1. vara), Asbjørg M Ulvund (2. vara). 

Barne- og ungdomsrådet:

Ingeborg Berget, Nina Bergfjord, Kristoffer Engås, Øystein Johansen, Ann Elise Kiplesund, Randi Starheimsæter (1. vara), Inghild Eidem Morstøl (2. vara)


Leir NLM Region Nordvest

Her ligger oversikt over leirene i region nordvest som er klare for påmelding. For oversikt over alle leirer og arrangement, se under

Arrangement

Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.