> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region nordvest / Kontakt og informasjon / Medlemmer Regionstyret og Barne- og...Medlemmer Regionstyret og Barne- og Ungdomsrådet

Arbeidet i Region Nordvest blir ledet av Regionstyret som blir valgt hvert år på Regionens årsmøte. Barne- og ungdomsarbeidet ledes av barne- og ungdomsrådet.

Regionstyret:

Svein Dalen (styreleder), Hege Dalhaug, Ragnhild Fauske (nestleder), Heidi Holtskog, Evelyn Larsen, Jørn Asle Lillebø, Anna Sæther, Sverrir Olafsson (1. vara), Asbjørg M Ulvund (2. vara). 

Barne- og ungdomsrådet:

Ingeborg Berget, Nina Bergfjord, Kristoffer Engås, Øystein Johansen, Ann Elise Kiplesund, Randi Starheimsæter (1. vara), Inghild Eidem Morstøl (2. vara)


Leir NLM Region Nordvest

Her ligger oversikt over leirene i region nordvest som er klare for påmelding. For oversikt over alle leirer og arrangement, se under

Arrangement

Today's Quote

Heb 4:12a For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.