Viktige dokumenter

Vedtatte lover Regionårsmøte Mai 2011

NLM Region Nordvest vil at all vår virksomhet skal være preget og drevet av ønske om å nå nye mennesker med Frelsen i Jesus Kristus. NLM vil forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt og internasjonalt. Vi vil skape og utvikle åpne og nære fellesskap, gi Jesus til barn og unge, ha fokus på tjenende liv og frimodig tillit til Guds Ord. Se under for mer informasjon.


Leir NLM Region Nordvest

Her ligger oversikt over leirene i region nordvest som er klare for påmelding. For oversikt over alle leirer og arrangement, se under

Arrangement

Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.