Info for misjonsfellesskap

For å finne oversikt over arrangement og møter i Region nordvest, følg denne linken

Velkommen til å melde inn ditt fellesskap i NLM. Følg linken til innmeldingsskjema for alle typer misjonsfellesskap (foreninger, lag og forsamlinger). Ett innmeldingsskjema for barne- og ungdomslag, og ett for voksenlag.

Her finner du stoff fra misjonslanda og utsendingene våre.  Bruk dette i foreningene og møtene.

Her finner du link til nettside for registrering av fast givertjeneste eller forhøyelse av beløp.

NLM vil at barn og unge skal føle seg trygge i vårt arbeid. Derfor krever vi politiattest for både ansatte og frivillige ledere i barne- og ungdomsarbeidet. Det er nå kommet en ny og forenklet måte å få en slik attest på.


Leir NLM Region Nordvest

Her ligger oversikt over leirene i region nordvest som er klare for påmelding. For oversikt over alle leirer og arrangement, se under

Arrangement

Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.