> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region nord / Nyheter / Sakspapir til ekstraordinært årsmøteSakspapir til ekstraordinært årsmøte

Lørdag 27. oktober 2018 avholdes ekstraordinært årsmøte på Skoghus leirsted. 

Ekstraordinært årsmøte starter kl. 12.00. Det er mulighet for å bestille lunsj som serveres mellom kl. 11 og 12. (Påmelding)

Utsendinger må meldes inn til regionkontoret innen 18. oktober. 

Program og sakspapirer

Orientering om saken er tidligere lagt ut på vår hjemmeside. Det er planene for Skoghus framover som er eneste sak på årsmøtet. En arbeidsgruppe har sett på muligheten for renovering av hovedhuset, eller muligheten for å bygge et nytt hovedbygg. Innstillingen fra arbeidsgruppen ligger som saksdokument for møtet. 

Regionstyret har behandlet saken i sitt møte 13.oktober. Regionstyrets forslag til vedtak blir lagt fram på årsmøtet. 

 


Today's Quote

Sal 42:6 Hvorfor er du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud! For ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.