> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region nord / Nyheter / Nytt hovedbygg og renoveringNytt hovedbygg og renovering

Ekstraordinært årsmøte som ble avholdt på Skoghus leirsted 27. oktober gikk inn for regionens forslag til vedtak.

Det var 55 utsendinger som deltok ved årsmøtet. Vedtaket fikk 50 stemmer, og er som følger:

1. Det vedtas å bygge nytt hovedhus og renovere internatene på Skoghus leirsted under følgende forutsetninger:

• Kostnadsrammen kan ikke vesentlig overstige det som ligger til grunn for arbeidsgruppas anbefaling.

• Det søkes godkjenning i hovedstyret på utbygging/renovering med et totalt lånebehov på inntil kr. 5 mill.

2. Det nedsettes arbeidsgruppe til å jobbe med driftsplan.

3. Skoghusstyret sørger for utarbeidelse av detaljplaner og anbudsdokumenter.

4. Arbeidene starter når finansiering og bemanning er på plass.

 

Det ligger noen forutsetninger i punkt 4 som må avklares før en kan «sette spaden i jorda», og dette vil det jobbes med framover.

Bemanning

Stillingen som daglig leder er lyst ut, og vi håper og ber om at Gud må drive ut en medarbeider også i denne oppgaven i Guds rike. Være med å be om det! Utlysningen av stillingen finner du her.

Innsamling

I kostnadsberegningen for dette prosjektet er det beregnet 1 mill. i innsamlede midler, 5 mill. i egenkapital og 5 mill. i lån. Det er opprettet en egen bankkonto som skal brukes til dette formålet, som er øremerket nybygg av hovedhus og renovering av internatene. 

Kontonummeret er 3000.41.17634.


Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.