> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region nord / Nyheter / Ekstraordnært årsmøte vedr. SkoghusEkstraordnært årsmøte vedr. Skoghus

27. oktober skal Skoghus sin framtid diskuteres. Skoghus har betydd utrolig mye for regionen gjennom sine leveår. Møt opp på årsmøte 27.okt for å påvirke veivalgene som må tas. 

Utsendinger til ekstraordinært årsmøtet 2018

Mange vil være kjent med at det arbeides med renovering av Skoghus leirsted.  Det ble orientert muntlig angående dette under ordinært årsmøte i Bodø 18.-20. mai.

I forlengelsen av den orienteringen, ble det vedtatt at regionstyret skulle kalle inn til ekstraordinært årsmøte med Skoghus som eneste sak.

Vi inviterer derfor til ekstraordinært årsmøte 27.oktober d.å. på Skoghus leirsted.

Vi starter med lunch kl 11:00 og setter det ekstraordinære årsmøte kl 12:00.  Vi tar sikte på å være ferdig kl 15:00.

De som har behov for overnatting må gi melding direkte til Skoghus, telefon: 488 66 836.  Ellers betaler hver enkelt kr 200,- for varm lunch inklusiv kaffe og kaker som det vil gå en del av under ei slik samling.

Selv om det kun er en sak, Skoghus, som er på sakskartet, håper vi på at mange utsendinger fra de ulike fellesskapene våre er representert, enten med egne medlemmer, eller med andre dere ønsker å sende som representant for fellesskapet.

I følge regionens lover kan følgende være utsendinger til årsmøtet:

  • ·         Misjonsfelleskap med minst 5 medlemmer over 18 år kan velge 3 utsendinger
  • ·         Misjonsfelleskap med minst 15 medlemmer over 18 år kan velge 4 utsendinger
  • ·         Misjonsfelleskap med mindre enn 5 medlemmer over 18 år kan velge 2 utsendinger
  • ·         Registrerte NLM-kontakter i områder uten NLM-forening kan møte med stemmerett
  • ·         Styret for NLMs institusjoner som ligger i regionen kan velge 1 utsending

Utsendingene må være flyt 15 år.

Utsendingene må være registrert på regionkontoret senes 18. oktober slik at vi får sendt ut sakspapirer til de valgte representantene.

Påmelding til lunsj og registrering av utsendinger kan gjøres HER!


Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.