Nyheter

Wednesday 28 November 2018

Ekstraordinært årsmøte som ble avholdt på Skoghus leirsted 27. oktober gikk inn for regionens forslag til vedtak.

Monday 15 October 2018

Lørdag 27. oktober 2018 avholdes ekstraordinært årsmøte på Skoghus leirsted. 

Tuesday 09 October 2018

27. oktober skal Skoghus sin framtid diskuteres. Skoghus har betydd utrolig mye for regionen gjennom sine leveår. Møt opp på årsmøte 27.okt for å påvirke veivalgene som må tas. 

Wednesday 26 September 2018

Det er alltid spenning knyttet til regnskapsrapporter! I region nord har vi relativt stramme økonomiske rammer vi forholder oss til. Derfor er det godt om det ikke er for store avvik mellom budsjett og regnskap gjennom året.

Tone og Ole Bjarne Tråsdahl er framme i Japan, sammen med sine to sønner. De kom fram mandag 20.08. Videre kommer en liten hilsen fra familien så langt.

Henriette Nordli er ansatt som forsamlingsarbeider i Fjellheim Misjonsforsamling.

Et nytt skoleår er snart i gang, og høstens leirer og arrangement er nå klare for å få deltakere!

Tuesday 26 June 2018

Hilde Øystese og Hans Christian Skollevoll er ansatt på Skoghus fra 1. august.

Wednesday 20 June 2018

Det var en stor dag i Finnsnes misjonsforsamling og for NLM region nord da Tone og Ole Bjarne Tråsdahl ble innviet til misjonærer sist søndag.

Friday 15 June 2018

Konstituering av regionstyret og ekstraordinært årsmøte om Skoghus til høsten, var noen av sakene regionstyret hadde på saklisten på junimøtet.

Tuesday 05 June 2018

Flere muligheter til å komme sammen om Guds Ord.

Friday 01 June 2018

På regionkonferansen i Bodø hadde vi gleden av å presentere to nye ansatte i arbeidet vårt: Helene Kallevik og Helene Nygård.

Thursday 24 May 2018

NLM region nord hadde sin årsmøtehelg på Betania i Bodø. Den lokale forsamlingen hadde lagt veldig godt til rette for regionkonferansen, som hadde «Virkelig fri» som overskrift.

Wednesday 16 May 2018

Vegard Svensen er konstituert som regionleder i NLM region nord fra første august i år, og frem til Øivind Ruud Kringstad begynner i stillingen første august 2019.

Wednesday 02 May 2018

På styremøtet 26. april vedtok regionstyret å ansette Øivind Ruud Kringstad som regionleder i NLM region nord fra og med 01.08.2019.

Tuesday 17 April 2018

Det er flere spennende stillinger ledige i NLM region nord fra høsten

Tuesday 10 April 2018

– Vi trenger flere frivillige under Generalforsamlingen, sier Arve Myra. Han håper påmeldte fra andre regioner kan tenke seg å bidra under arrangementet denne gangen.

Saturday 24 March 2018

Påskehøytiden står for døra, og flere steder er det mulighet for å delta på påskemøter og gudstjenester. 

9. april klokken 19.00 avholdes et infomøte om planene for Skoghus leirsted.

Lars Martin Flekstad Vik har takket ja til vikariat for Øivind Ruud Kringstad skoleåret 2018-2019.


Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.