> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region nord / Kontakt og informasjonOm Region Nord

Regionen strekker seg fra Saltdal, Beiarn, Meløy og Røst kommuner i sør til Nordkapp i nord-vest og Vardø og Sørvaranger i øst. Svalbard hører da også naturlig med i regionen.

Kontortid:

Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 09.00- 15.00.

Post- og besøksadresse:

NLM Region Nord, Sjøgata 28, 9300  Finnsnes; 
Tlf: 77 85 29 10 
E-post: nord@nlm.no

Bank: 8220.02.90131

Vårt oppdrag er å forkynne Guds ord i landsdelen. Derfor søker vi å finne veier for Det glade budskapet vi møter i Bibelen, Guds ord, gjennom kristen møtevirksomhet, ved å finne nye møteplasser for å nå flest mulig med budskapet, arrangere leirer og andre samlinger for både unge, voksne og eldre. Gjennom lokale misjonsforeninger, bibelgrupper, barne- og ungdomslag og gode misjonskontakter har vi et godt grunnlag for dette arbeidet.

Regionen har en rekke institusjoner i området som drives for å nå flere med vitnesbyrdet om Jesus, både leirsteder, skoler, barnehage og en soldatheim.

Disse er:

Jakobsbakken Fjellsenter i Sulithjelma - Styreleder: Kjell Krüger
Skoghus leirsted, Silsand på Senja - Styreleder: Ivar Tolo
Karalaks leirsted og utfartssenter i Lakselv - Styreleder: Øystein Hitland
Nordborg Videregående skole på Finnsnes - Styreleder: Øivind Søreng
Fjellheim Bibelskole i Tromsø - Styreleder: Gunnar Bråthen
Soltun Soldatheim og Ungdomssenter på Setermoen - Styreleder: Kristin Bakeng Olufsen
og NLM barnehagene avd. Heimly på Finnsnes - Styreleder: Per Inge Søreng.

Regionen har også et viktig og stort oppdrag i lag med NLM-fellesskapet på landsbasis med misjonsvirksomhet i mange land i hele verden. Oppdraget Jesus gav sine disipler er videreført til kristenheten i ettertid: Å forkynne Evangeliet, Det glade budskapet om Jesu frelsesgjerning for oss, like til jordens ender.
I dag arbeider NLM i mange land i hele verden hvor Bibelens budskap om Jesus Kristus enda ikke er kjent.

Regionstyret består av:
Kjetil Rege, Lenvik - Styreleder
John Olav Enoksen, Lenvik - styremedlem/nesteleder
Anne Christine Lund Dahlberg, Tromsø -styremedlem
Kjell Iversen, Lenvik - styremedlem
Lars Eirik Sandvik, Meløy - styremedlem
Ivar Tolo, Harstad - styremedlem
Ragnar Falch Gundersen, Lenvik - styremedlem
Monja Bråthen, Fauske - 1. varamedlem
Astrid Lende Einevoll, Nordreisa - 2. varamedlem
Terje Østvik, Bardu - 3. varamedlem

Barne- og Ungdomsrådet består av:

Christopher Amenya, Harstad - Leder

Katrine Gran Andersen, Porsanger

Ane Marte Mikalsen, Tromsø

Siv Indianna Krüger, Saltdal

Andreas Viste, Tromsø

Martine Fauske, Tromsø - 1. varamedlem 
Kristine Harestad, Tromsø - 2. varamedlem
Henriette Rogstad Nordli, Tromsø - 3. varamedlem


Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.