> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region Midt-Norge / Nyheter / Personalsamling for NLM-barnehagenePersonalsamling for NLM-barnehagene

Karina og Jarle Waldemar inspirerte til kristen formidling. Foto: Tarjei Løvik

22. oktober 2018 var alle ansatte på Heggli, Liavoll og Spiren barnehage samlet til felles personalsamling på Laberget leirsted. Tema for dagen var: «Arbeid med barnehagens kristne innhold i hverdagen»

Kristen formidling i barnehagene

Karina og Jarle Waldemar fra Solkollen barnehager, var invitert for å presentere materiell for kristne samlinger i barnehagen. De har utviklet temahefter ut fra ulike bibelhistorier, som også er knyttet opp mot fagområdene i rammeplan for barnehagen. Vi ble tatt inn i ulike måter å formidle bibelfortellinger på, og det var veldig inspirerende for de ansatte i barnehagene å være en del av. NLM-barnehagene har et samarbeid med Solkollen barnehager, om kristen formidling i barnehagene.

Prosjekt om verdiplattform

På slutten av dagen ble det arbeidet med verdiplattformen til NLM-barnehagene. Vi er inne i et prosjekt, der verdiplattformen skal implementeres i personalgruppene, og dette var en oppstart på dette arbeidet.


Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.