> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region Midt-Norge / Arrangementer / Regionkonferansen NLM Midt-NorgeRegionkonferansen NLM Midt-Norge

31 May 19:30 - 2 Jun 15:00

Det er en stor glede at vi 31. mai - 2. juni 2019 skal arrangere regionens storsamling - regionkonferansen - på Val videregående skole i Nærøy. 

Velkommen til spennende Val

Val er en allsidig og interessant skole. Selv om den ikke ligger helt sentralt i regionen, er det virkelig verdt å oppleve både skolen, naturen og ikke minst regionkonferansen! 

Regionstyret har bevisst lagt arrangementet til helgen etter Kristi Himmelfartsdag, slik at det kanskje er lettere å bruke fredag 31. som reisedag.

Fra hjerte til hjerte

Både regionstyret og ansatte i regionen er opptatt av hvordan vi kan gi evangeliet om Jesus videre til mennesker vi omgås i dag. Temaet for konferansen er derfor satt til "Fra hjerte til hjerte". Vi ønsker å ta i mot det som ligger på Jesu hjerte - og vi ønsker å gi Jesu kjærlighet videre - fra hjerte til hjerte.

Mer informasjon

Mer info publiseres etter hvert som det er klart. Men vær gjerne med og spre datoen og invitasjonen allerede nå!

Val videregående skole

Today's Quote

Rom 15:13 Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.