Gå til ny nettside

Dette nettstedet er flyttet. Gå til det nye nettstedet: https://nlm.no/leir

Today's Quote

Sal 119:105 Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.