SØR


Gå til ny nettside

Dette nettstedet er flyttet. Gå til det nye nettstedet: https://nlm.no/leir

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.