NORDVEST


Gå til ny nettside

Dette nettstedet er flyttet. Gå til det nye nettstedet: https://nlm.no/leir

Today's Quote

Jer 29:11 For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.