NORDVEST


Gå til ny nettside

Dette nettstedet er flyttet. Gå til det nye nettstedet: https://nlm.no/leir

Today's Quote

Åp 7:17 For Lammet, som er midt for tronen, skal vokte dem og føre dem til livets vannkilder. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.