> NLM - The World for Christ -... / Leir / Informasjon / – Vil skape trygghet– Vil skape trygghet

Misjonssambandet krever nå politiattest for både ansatte og frivillige ledere i barne- og ungdomsarbeidet. – Vi vil at barn og unge skal føle seg trygge i vårt arbeid, sier personalleder Jan Sandvik.

Det var hovedstyret som i april i år vedtok kravet om politiattest og i løpet av sommeren har NLMs personalavdeling utarbeidet retningslinjer for dette.

Ber om attest fra ansatte og frivillige

– Kravet om politiattest er hjemlet i forskrifter om strafferegistrering, og myndighetene har nå gitt frivillige organisasjoner anledning til å kreve slike attester for å sikre seg mot at de engasjerer personer som er dømt for seksuelle krenkelser. Skoler og barnehager har hatt dette kravet i mange år og de siste årene har også blant andre idrettslag, korps og kor kommet etter, forteller personalkonsulent Leiv Kåre Aambø og legger til at dette kravet gjelder for dem som arbeider blant barn og unge under 18 år og utviklingshemmede. 
– Vi ber også dem som allerede er ansatt eller engasjert i vårt arbeid om en slik attest, sier Aambø.

– Vil skape trygghet

Jan Sandvik har forståelse for om noen synes dette er skummelt og at de kan føle seg mistenkeliggjort.  
– Vi tror tvert i mot en politiattest kan bidra til at det ikke skapes mistanke mot lederne og at det derfor kan være et pluss for både dem og medlemmene i barne- og ungdomslagene. Vår hensikt er å skape trygghet. Barn og unge skal føle seg trygge og foreldrene skal oppleve at det er trygt å sende dem på NLMs leirer og andre aktiviteter. De som ikke vil levere politiattest til oss, kan ikke bli engasjert eller forsette som ledere, sier han og fortsetter:
– Vi kan selvsagt ikke gardere oss helt mot seksuelle krenkelser. Det har historien dessverre vist oss. Disse attestene er kun en bekreftelse på om vedkommende er dømt for dette eller ikke. Det framgår ikke om en person har blitt anmeldt for slike forhold. Men NLM har i tillegg egne rutiner for å forhindre slike krenkelser. Blant annet skal ingen ledere være alene med et barn eller en ungdom. Oppmerksomhet om dette temaet, blant annet på ledersamlinger, kan være forebyggende.

Må selv be om attest

Det er hver enkelt region i NLM som får ansvaret for å få inn politiattester av både ansatte og frivillige. Alle innkomne attester blir registrert sentralt i NLM og de blir makulert etter registrering.
– Dersom noen leverer en attest med merknad fra politiet, vil dette bli behandlet av en koordineringsgruppe her ved hovedkontoret som arbeider med spørsmål rundt seksuelle krenkelser, forteller Sandvik.

Foto: Heidi Klingsheim


Gå til ny nettside

Dette nettstedet er flyttet. Gå til det nye nettstedet: https://nlm.no/leir

Today's Quote

Joh 5:24a Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.