Utsending Sentral-Asia

NLM ønsker å komme i kontakt med deg om du kan tenke deg å være utsending for NLM i Sentral-Asia.

Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) visjon er ”Verden for Kristus”. Vi vil utbre Guds rike gjennom ord og handling og har i dag ca. 130 utsendinger på 3 kontinent. Vår viktigste ressurs er motiverte og engasjerte medarbeidere som deler organisasjonens verdier og målsetting. 

     

Vi søker nå:

Utsendinger til Sentral-Asia

   

NLM har for tiden to enheter i en storby i Sentral-Asia og vi ønsker nå å utvide vårt arbeid i regionen. Vi søker derfor personer som kan være med å fortsette og videreutvikle dette arbeidet. Arbeid vil være relasjonsorientert og samtidig ta utgangspunkt i enten undervisning eller business-prosjekter. Du bør trigges av mulighetene med å bo og jobbe i en sensitiv kontekst!

Som utsending i NLM vil du være en del av et svært spennende internasjonalt miljø. I Sentral-Asia vil du bo i en storby i et trygt og historisk spennende land. I byen er det innlandsklima med stabilt vær. Du har kultursensitivitet overfor et område som er lite påvirket av vestlig tankegang, og du har et ønske om å lære mer om kultur og historie for folkeslagene i området. Ved langtidskontrakt vil det være opplæring i russisk som er kommunikasjonsspråk i store deler av Sentral-Asia. Arbeidsspråk er engelsk.

    

Stillinger:

Førskolelærer/lærer

Vi søker deg med førskole- eller lærerutdanning til å jobbe på en nylig etablert førskole. I tillegg til å være en førskole for barn i alderen 1-7 år, tilbyr skolen også aktiviteter for barn i aldersgruppen 7 – 10 år. Arbeidsoppgaver vil være noe undervisning, fortrinnsvis engelskundervisning, veiledning av lokale lærere, oppfølging i forhold til drift og videreutvikling av skolen.

Ønskede kvalifikasjoner: førskole- eller grunnskolelærerutdannelse.

 

Prosjekt- og bedriftsleder

Vi søker en person til drift og videreutvikling av en lokal bedrift. Arbeidsoppgavene vil inkludere prosjektutvikling, prosjektledelse og relasjonsbygging.

Ønskede kvalifikasjoner: Utdanning og/eller erfaring innen ledelse, marketing og business.

   

Ønskede kvalifikasjoner for alle stilingene

  • Relevant arbeidserfaring.
  • Internasjonal og flerkulturell tankegang.
  • Evne til å bygge relasjoner.
  • Evne til fleksibilitet og tilpasning.
  • God formidlingsevne og evne til kommunikasjon og samarbeid.

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

    

Vi kan tilby

  • Tjenestelengde etter avtale.
  • Ordnede arbeidsforhold.
  • Lønn etter NLMs regulativ.
  • Internasjonal skole for barn.
  • For ektepar tilbys begge ektefellene arbeidsoppgaver.

   

For spørsmål eller informasjon kontakt regionleder Eivind Jåtun, ejatun@nlm.no eller tlf. 959 10 124.

  

Søknad må skrives på eget skjema.  Dette mottas ved henvendelse på epost til personalrådgiver Sigrun Egeland, segeland@nlm.no       

  

Søknadsfrist: 15. januar 2019

Tiltredelse: Sommeren 2019 eller etter nærmere avtale.

  


Kontakt

Ta kontakt med NLMs personalrådgiver for mer informasjon om jobb og tjeneste i NLM.  

     

 

 

 

  

Sigrun Egeland

Personalrådgiver

      

22 00 72 35

segeland@nlm.no

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.