Rådgiver - Skoleadministrasjon, Etiopia

NLM ønsker å komme i kontakt med deg som kan tenke deg å være utsending for NLM i Etiopia.

Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) visjon er ”Verden for Kristus”. Vi vil utbre Guds rike gjennom ord og handling og har i dag ca. 140 utsendinger på 3 kontinent. Vår viktigste ressurs er motiverte og engasjerte medarbeidere som deler organisasjonens verdier og målsetting.  

  

NLM søker nå

Rådgiver-Skoleadministrasjon, Etiopia

  

I den østlige delen av Etiopia har Mekane Yesus-kirken drevet barne- og ungdomsskole. NLM vil i samarbeid med kirken arbeide for å etablere et videregående skoletilbud. Til dette skal det etableres et team som i samarbeid med nasjonale medarbeidere kan bygge opp pedagogiske, administrative og økonomiske rutiner.

   

Arbeidsoppgaver

 • Være rådgiver for skolens administrasjon.
 • I samarbeid med skolens ledelse utvikle administrative og økonomiske rutiner innen videregående opplæring.
 • Nettverksbygging og relasjonsbygging.
 • Faglig mentoring for nasjonale medarbeidere.

      

Ønskede Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen fagfelt pedagogikk/skole/ undervisning, administrasjon og ledelse.
 • Gjerne tidligere erfaring fra arbeid i lavkostnadsland.
 • Gode kommunikasjons-, tilpasnings- og samarbeidsevner.

     

Søkere må kunne stille seg lojale til NLMs grunnsyn og verdigrunnlag. Les mer om NLM på www.nlm.no og www.nlm.no/resursser

   

Vi kan tilby:

 • Ansettelse på 2-4 år, eller etter nærmere avtale.
 • Ordnede arbeidsforhold.
 • Lønn etter NLMs regulativ.
 • Vi legger til rette for relevante arbeidsoppgaver for ektefelle.
 • Vi legger til rette for undervisning av barn i skolepliktig alder på småskoletrinnet.
 • Mulighet for språkopplæring vil bli gitt ved lengre periodeavtaler.

   

Tenker du at dette kan være noe for deg, så vil gjerne at du tar kontakt med regionleder Morten Egeland tlf. +47 47 39 97 22 / megeland@nlm.no eller personalrådgiver Sigrun Egeland, segeland@nlm.no

   

Søknad må skrives på eget skjema. Dette mottas ved henvendelse til segeland@nlm.no

  

Søknadsfrist: 20. januar 2019

Tiltredelse: Vinteren 2019, eller etter nærmere avtale.


Kontakt

Ta kontakt med NLMs personalrådgiver for mer informasjon om jobb og tjeneste i NLM.  

     

 

 

 

  

Sigrun Egeland

Personalrådgiver

      

22 00 72 35

segeland@nlm.no

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.