Prosjektrådgiver - Ginnir i Etiopia

NLM ønsker å komme i kontakt med deg som kan tenke deg å være utsending for NLM i Etiopia.

Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) visjon er ”Verden for Kristus”. Vi vil utbre Guds rike gjennom ord og handling og har i dag ca. 130 utsendinger på 3 kontinent. Vår viktigste ressurs er motiverte og engasjerte medarbeidere som deler organisasjonens verdier og målsetting. 

   

NLM søker nå:

Prosjektrådgiver til Ginnir i Etiopia

NLM har i flere år bidratt med personell og ressurser inn mot et prosjekt som jobber for å redusere barn- og mødredødelighet i det østlige Etiopia. Prosjektet har en jordmor og andre kollegaer som jobber på sykehus i Ginnir. 

    

Arbeidsoppgaver

 • Være en del av rådgiverteamet.
 • Rådgivning (mentor) for nasjonal prosjektleder.
 • Planlegging og gjennomføring av planlagte prosjektaktiviteter på ulike nivå.
 • Nettverksbygging.
 • Rapportering og budsjett.

    

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse innen Helse/Health Policy eller bistandsarbeid.
 • Ønskelig med administrativ kompetanse.
 • Kompetanse og erfaring med prosjektarbeid/ledelse.
 • Erfaring fra arbeid i lavkostland.
 • Bistandsfaglig kompetanse/erfaring.
 • Evne til fleksibilitet og tilpasning.
 • God formidlingsevne og evne til kommunikasjon og samarbeid.

   

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

     

Vi kan tilby

 • Engasjement på 2-4 år, etter nærmere avtale
 • Arbeid i team med andre utsendinger.
 • Ordnede arbeidsforhold.
 • Lønn etter NLMs regulativ.
 • Vi legger til rette for relevante arbeidsoppgaver for ektefelle.
 • Vi legger til rette for undervisning av barn i skolepliktig alder på småskoletrinnet.
 • Språkopplæring vil bli gitt ved lengre periodeavtaler.

   

For spørsmål eller informasjon kontakt regionleder Morten Egeland megeland@nlm.no, tlf. 47 39 97 22 eller

personalrådgiver Sigrun Egeland, segeland@nlm.no

   

Søknad må skrives på eget skjema. Dette mottas ved henvendelse på epost til segeland@nlm.no 

     

Søknadsfrist: 20. januar 2019

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.

  


Kontakt

Ta kontakt med NLMs personalrådgiver for mer informasjon om jobb og tjeneste i NLM.  

     

 

 

 

  

Sigrun Egeland

Personalrådgiver

      

22 00 72 35

segeland@nlm.no

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.