Nye utsendinger

NLM ønsker å komme i kontakt med personer som vurderer tjeneste som lærer, misjonær, prosjektmedarbeider og kristent fagpersonell.

Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) visjon er ”Verden for Kristus”. Vi vil utbre Guds rike gjennom ord og handling og har i dag ca. 130 utsendinger på 3 kontinent. Vår viktigste ressurs er motiverte og engasjerte medarbeidere som deler organisasjonens verdier og målsetting. 

   

Vi søker nå:

Nye utsendinger

Plassering for tjeneste kan være i Asia, Afrika eller Sør-Amerika.

  

Arbeidsoppgaver kan være

 • Evangelisering og menighetsbygging
 • Teologisk undervisning
 • Jobbe med ulike bistandsprosjekt
 • Jobb i sensitive områder (kreves høy fagkompetanse)
 • Lærer for norske barn

    

Ønskede kvalifikasjoner

 • Arbeidserfaring fra Norge
 • Formell kompetanse eller realkompetanse innen et felt
 • Evne til å bygge relasjoner
 • Evne til fleksibilitet og tilpasning
 • God formidlingsevne og evne til kommunikasjon og samarbeid

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

     

Vi kan tilby

 • Ordnede arbeidsforhold
 • Lønn etter NLMs regulativ
 • Vi prøver å legge til rette for arbeidsoppgaver for ektefelle

   

For spørsmål eller informasjon kontakt personalrådgiver Rannveig Aksnes Plementas (rplementas@nlm.no).

 

Søknad må skrives på eget skjema. Dette mottas ved henvendelse på epost. 

     

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende

Tiltredelse: Etter avtale


Kontakt

Ta kontakt med NLMs personalrådgiver for mer informasjon om jobb og tjeneste i NLM.  

     

 

 

 

  

Sigrun Egeland

Personalrådgiver

      

22 00 72 35

segeland@nlm.no

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.