Kristent fagpersonell

NLM ønsker å komme i kontakt med personer som vurderer langtidstjeneste som kristent fagpersonell.

Begrepet kristent fagpersonell sikter til fagpersoner som gjennom liv og arbeid ønsker å være vitner i land der det ikke er mulig å drive tradisjonell misjonsvirksomhet. Utsendingene går inn som ansatte i andre foretak i det aktuelle landet.

  

Aktuelle oppgaver kan være:

  • undervisning på universitetsnivå – særlig engelskundervisning
  • rådgivning / kompetansebygging i bistandsprosjekter innen helse, HIV/AIDS, jordbruk, miljøvern, utdanning, bygdeutvikling
  • administrasjon og ledelse
  • arbeide for et norsk eller internasjonalt selskap
  • rådgivning/opplæring innen mikrofinans og business (bør være siviløkonom og/eller relevant erfaring). 

  

Vi ønsker også å komme i kontakt med mennesker som:

  • ønsker å arbeide blant muslimer
  • er opptatt av opplæring og disippelgjøring av nye kristne

  

Er du interessert i å vite mer, eller vil du drøfte egne framtidsplaner med oss? Kontakt personalrådgiver Sigrun Egeland (segeland@nlm.no).


Kontakt

Ta kontakt med NLMs personalrådgiver for mer informasjon om jobb og tjeneste i NLM.  

     

 

 

 

  

Sigrun Egeland

Personalrådgiver

      

22 00 72 35

segeland@nlm.no

Today's Quote

1Kor 15:55 Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.