Kristent fagpersonell

NLM ønsker å komme i kontakt med personer som vurderer langtidstjeneste som kristent fagpersonell.

Begrepet kristent fagpersonell sikter til fagpersoner som gjennom liv og arbeid ønsker å være vitner i land der det ikke er mulig å drive tradisjonell misjonsvirksomhet. Utsendingene går inn som ansatte i andre foretak i det aktuelle landet.

  

Aktuelle oppgaver kan være:

  • undervisning på universitetsnivå – særlig engelskundervisning
  • rådgivning / kompetansebygging i bistandsprosjekter innen helse, HIV/AIDS, jordbruk, miljøvern, utdanning, bygdeutvikling
  • administrasjon og ledelse
  • arbeide for et norsk eller internasjonalt selskap
  • rådgivning/opplæring innen mikrofinans og business (bør være siviløkonom og/eller relevant erfaring). 

  

Vi ønsker også å komme i kontakt med mennesker som:

  • ønsker å arbeide blant muslimer
  • er opptatt av opplæring og disippelgjøring av nye kristne

  

Er du interessert i å vite mer, eller vil du drøfte egne framtidsplaner med oss? Kontakt personalrådgiver Sigrun Egeland (segeland@nlm.no).


Kontakt

Ta kontakt med NLMs personalrådgiver for mer informasjon om jobb og tjeneste i NLM.  

     

 

 

 

  

Sigrun Egeland

Personalrådgiver

      

22 00 72 35

segeland@nlm.no

Today's Quote

Joh 5:24a Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.