Ettåring i utlandet

Hvert skoleår har NLM bruk for engasjerte ettåringer i flere av de landene vi har arbeid.

Hvis du har lyst til å bruke et år på å lære mer om Gud, om misjon, om deg selv, om samspillet med andre mennesker, om en annen kultur, kan ettåringstjeneste i NLM Utland være et alternativ.  De fleste ettåringer går inn i en miljøarbeiderstilling ved den norske skolen / for norske barn, men andre oppgaver kan også være aktuelle. Behovene varierer fra år til år.

  

Søkere må:

  • ha minst ett års utdanning eller arbeidserfaring etter videregående skole
  • ha vært engasjert i kristelige aktiviteter og sport/musikk/forming el.l.
  • være fleksibel og allsidig
  • like å være sammen med barn og unge
  • ha førerkort for bil (gjelder ikke alle land)

  

Som ettåring får du dekket reisekostnader, losji og lommepenger.

  

Kontaktperson: personalrådgiver Sigrun Egeland (segeland@nlm.no)


Kontakt

Ta kontakt med NLMs personalrådgiver for mer informasjon om jobb og tjeneste i NLM.  

     

 

 

 

  

Sigrun Egeland

Personalrådgiver

      

22 00 72 35

segeland@nlm.no

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.