Ettåring i utlandet

Hvert skoleår har NLM bruk for engasjerte ettåringer i flere av de landene vi har arbeid.

Hvis du har lyst til å bruke et år på å lære mer om Gud, om misjon, om deg selv, om samspillet med andre mennesker, om en annen kultur, kan ettåringstjeneste i NLM Utland være et alternativ.  De fleste ettåringer går inn i en miljøarbeiderstilling ved den norske skolen / for norske barn, men andre oppgaver kan også være aktuelle. Behovene varierer fra år til år.

  

Søkere må:

  • ha minst ett års utdanning eller arbeidserfaring etter videregående skole
  • ha vært engasjert i kristelige aktiviteter og sport/musikk/forming el.l.
  • være fleksibel og allsidig
  • like å være sammen med barn og unge
  • ha førerkort for bil (gjelder ikke alle land)

  

Som ettåring får du dekket reisekostnader, losji og lommepenger.

  

Kontaktperson: personalrådgiver Sigrun Egeland (segeland@nlm.no)


Kontakt

Ta kontakt med NLMs personalrådgiver for mer informasjon om jobb og tjeneste i NLM.  

     

 

 

 

  

Sigrun Egeland

Personalrådgiver

      

22 00 72 35

segeland@nlm.no

Today's Quote

1Kor 15:55 Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.