Mediearbeid

Tidsskriftet Utsyn gis ut hver annen uke av Norsk Luthersk Misjonssamband. Illustrasjonsfoto: NLM Arkiv

Vil du vite mer om mediearbeidet til NLM?

Lokalradioer

Gjennom Norea Mediemisjon driver NLM radioarbeid over hele landet. Norea Mediemisjon har ett eller flere programmer på ca. 50 lokalradioer i hele landet. De arbeider tett sammen med Norea Mediemisjon

Informasjonsarbeid

NLM har egen informasjonsavdeling som jobber med informasjon og grafisk arbeid. Dette er lokalisert til NLMs hovedkontor i Oslo. For å drive dette kreves det ansatte med kompetanse innen grafisk design, web-design, markedsføring, journalistikk, mediearbeid etc. Les mer her.


Today's Quote

Jer 29:11 For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.