Leirsteder

Fra Holmavatn Leirsted. Illustrasjonsfoto: Region Sørvest

Det er mange praktiske oppgaver som skal gjøres på et leirsted.

NLM driver mange leirsteder om i hele Norge. Leirstedene er enten heleide av NLM eller i samarbeid med andre organisasjoner. Her er det bruk for ansatte med allsidig kompetanse, både innen service, vedlikehold og drift, økonomi, administrasjon, ledelse, kjøkken, renhold etc.


Today's Quote

Jer 29:11 For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.