Leirsteder

Fra Holmavatn Leirsted. Illustrasjonsfoto: Region Sørvest

Det er mange praktiske oppgaver som skal gjøres på et leirsted.

NLM driver mange leirsteder om i hele Norge. Leirstedene er enten heleide av NLM eller i samarbeid med andre organisasjoner. Her er det bruk for ansatte med allsidig kompetanse, både innen service, vedlikehold og drift, økonomi, administrasjon, ledelse, kjøkken, renhold etc.


Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.