Regionleder - NLM region Midt-Norge

NLM Region Midt-Norge søker regionleder.

Norsk Luthersk Misjonssamband har et stort og allsidig arbeid både i Norge og mange andre land. NLM region Midt-Norge omfatter Trøndelag, samt Aure og Halsa kommuner på Nordmøre og nord til Rana og Rødøy i Nordland. Regionen har nært opp til 200 misjonsfellesskap foruten medansvar for barnehager, skoler, leirsteder, gjenbruksbutikker og lokalradio. Det er 16 ansatte i regionen fordelt på ca. 12 årsverk.

  

Vi søker nå:

Regionleder

  

NLM Region Midt-Norge søker ny regionleder i 100% stilling. Regionleder, som leder av regionens lederteam, har ansvar for den daglige ledelse av regionen. Arbeidssted er regionkontoret på Heimdal.

  

Ansvarsområder:

Lede og utvikle arbeidet i regionen i samsvar med vedtatte strategier, herunder:

 • Personalansvar for regionens ansatte
 • Åndelig lederskap gjennom forkynnelse og veiledning
 • Kontakt med regionens misjonsfellesskap og institusjoner
 • Inspirere til nye initiativ i lokalt arbeid
 • Overordnet ansvar for økonomi og forvaltning

  

Kvalifikasjoner:

 • God evne til å lede, motivere og samarbeide med ansatte og frivillige
 • God evne til strategisk tenkning 
 • Relevant utdanning og erfaring
 • Personlig egnethet og fleksibilitet vil bli vektlagt

Sterkt ønske om å utbre evangeliet om Jesus

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

  

Vi kan tilby:

 • Lønn etter NLMs regulativ
 • Lederveiledning og regelmessige møtepunkter med andre ledere i NLM Norge
 • En variert og utviklende arbeidshverdag i en stor og spennende region
 • Mulighet til å være med å forme NLMs framtidige arbeid

      

Spørsmål om stillingen kan rettes til regionstyreleder Øyvind Høyland - 91847445 oyvind@hoyland.no

       

Søknad, CV og referanser sendes:

Regionskontoret på e-post: midt-norge@nlm.no, merket "Søknad regionleder".

  

Søknadsfrist: 1. februar 2019

Tiltredelse: Etter avtale


Today's Quote

Rom 10:13 For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.