Regionleder - NLM region Midt-Norge

NLM Region Midt-Norge søker regionleder.

Norsk Luthersk Misjonssamband har et stort og allsidig arbeid både i Norge og mange andre land. NLM region Midt-Norge omfatter Trøndelag, samt Aure og Halsa kommuner på Nordmøre og nord til Rana og Rødøy i Nordland. Regionen har nært opp til 200 misjonsfellesskap foruten medansvar for barnehager, skoler, leirsteder, gjenbruksbutikker og lokalradio. Det er 16 ansatte i regionen fordelt på ca. 12 årsverk.

  

Vi søker nå:

Regionleder

  

NLM Region Midt-Norge søker ny regionleder i 100% stilling. Regionleder, som leder av regionens lederteam, har ansvar for den daglige ledelse av regionen. Arbeidssted er regionkontoret på Heimdal.

  

Ansvarsområder:

Lede og utvikle arbeidet i regionen i samsvar med vedtatte strategier, herunder:

 • Personalansvar for regionens ansatte
 • Åndelig lederskap gjennom forkynnelse og veiledning
 • Kontakt med regionens misjonsfellesskap og institusjoner
 • Inspirere til nye initiativ i lokalt arbeid
 • Overordnet ansvar for økonomi og forvaltning

  

Kvalifikasjoner:

 • God evne til å lede, motivere og samarbeide med ansatte og frivillige
 • God evne til strategisk tenkning 
 • Relevant utdanning og erfaring
 • Personlig egnethet og fleksibilitet vil bli vektlagt

Sterkt ønske om å utbre evangeliet om Jesus

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

  

Vi kan tilby:

 • Lønn etter NLMs regulativ
 • Lederveiledning og regelmessige møtepunkter med andre ledere i NLM Norge
 • En variert og utviklende arbeidshverdag i en stor og spennende region
 • Mulighet til å være med å forme NLMs framtidige arbeid

      

Spørsmål om stillingen kan rettes til regionstyreleder Øyvind Høyland - 91847445 oyvind@hoyland.no

       

Søknad, CV og referanser sendes:

Regionskontoret på e-post: midt-norge@nlm.no, merket "Søknad regionleder".

  

Søknadsfrist: 1. februar 2019

Tiltredelse: Etter avtale


Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.