Prosjektkoordinator i Trøndelag - NLM Gjenbruk

NLM Gjenbruk søker lokal prosjektkoordinator i Trøndelag.

NLM Gjenbruk består i dag av 33 gjenbruksbutikker, drevet av ca 1700 frivillige. Vi jobber under visjonen «Verden for Kristus», og vi ønsker først og fremst å være med på å vinne mennesker for evigheten. Samtidig ønsker vi gjennom driften å generere midler til NLMs arbeid verden over.

Vi ønsker at butikkene skal være unike, kreative lokale møtesteder hvor nye bånd knyttes og gamle forsterkes - på tvers av kultur, etnisistet og samfunnslag. Lokale kraftsenter, hvor kunder og frivillige sammen bidrar ved at overskuddet går til prosjekter innen skole, helse og vann i den fattige del av verden. Vi kaller det sosialt entrepenørskap. Dette er grunnlaget for at NLM Gjenbruk skaper bærekraft.

NLM Gjenbruk har en vekststrategi hvor man ønsker å øke til 50 butikker innen sommeren 2021. Samtidig ønsker vi å øke fokuset på butikken som misjonsstasjon og styrke samarbeidet med andre deler av NLM. Dette gjør at vi har behov for å styrke bemanningen med en person i en prosjektstilling fra 01.01.2019–31.12.2020. Denne personen vil være sentral i utviklingsarbeidet i Trøndelag, region Midt-Norge sammen med administrasjonen på Hamar.

  

Vi søker etter:

Prosjektkoordinator i Trøndelag

i 100 % -  2019-2020 ( 2 årig prosjektstilling)

  

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektere og lede oppstart av nye butikker
 • Prosjektere og lede flytting av butikker
 • Konsulent for eksisterende butikker
 • Utvikle butikken som misjonsstasjon
 • Styrke samarbeidet mellom butikkene og lokale NLM Fellesskap
 • Koordinator for samarbeidet mellom butikker og NLM Miljø AS
 • Utrede muligheter for å styrke samarbeid med det offentlige
 • Bistå ved lokale og nasjonale kurs og konferanser

   

Kvalifikasjoner

 • Kjennskap til NLM Gjenbruk
 • Positiv og arbeidssom, evne til å ta initiativ og ta i et tak
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team  
 • Evne å samarbeide med frivillige og forstå mekanismer i frivillige arbeid
 • God kjennskap til NLM
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Relevant datakunnskap

    

Vi forutsetter at søkere kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

   

Vi kan tilby

 • Jobbe i tett dialog med adminsitrasjonen i NLM Gjenbruk
 • Arbeid i en av Norges mest trendy bransjer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter NLMs regulativ, tilleggspensjonsavtale
 • Spennende utfordringer og samarbeid med frivillige

   

Arbeidssted: Trøndelag, avtales nærmere med aktuell kandidat

   

For spørsmål eller informasjon kontakt Daglig leder i NLM Gjenbruk  Bjarte Rydland, epost: brydland@nlmgjenbruk.no tlf 41 24 76 04

    

Søknad, CV og referanser sendes:

NLM Gjenbruk v/ daglig leder, Stormyrvegen 11, 2315 Hamar  – epost: brydland@nlmgjenbruk.no 

       

Søknadsfrist: 14.12.2018

Tiltredelse: 1. januar 2019 eller etter avtale

  


Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.