Lærere - Tryggheim Forus VGS

Tryggheim Forus videregående skole søker lærere i teknikk og industriell produksjon, service og samferdsel og studiespesialisering.

Tryggheim Forus videregående skole (TFV) starter opp høsten 2019 VG1 kurs på utdanningsprogram for studiespesialisering, teknikk og industriell produksjon og service og samferdsel.

Skolen vår er en av 12 skoler på videregående nivå eid og drevet av Norsk Luthersk Misjonssamband. Vi vil de første årene leie et bygg i tilknytning til dagens lokaler på Forus, men vi planlegger nytt skolebygg et "steinkast" unna. Målet er å ta det i bruk til skolestart august 2021.

Vi trenger fra høsten 2019 lærere som vil være med på å bygge opp våre nye skoletilbud. Som ansatt hos oss vil du få være med på et pionérarbeid. Du får være med på et lag som skal utvikle og prege den nye skolen, og du får være med på å bygge opp en ny skole preget av kvalitet, omsorg og kristne verdier.

  

Vi skal inn mot skoleåret tilsette lærere som i sum dekker rundt 600 %. Da er vi med andre ord interessert i å komme i kontakt med deg som kan tenke deg å undervise:

Lærer Teknikk og industriell produksjon

Lærer Service og samferdsel

Lærer Studiespesialisering

  

Vi ønsker lærere som

  • er glad i ungdommer og i fagene sine og vil skape et godt miljø for læring.
  • har god faglig kompetanse og evne til å gi mestringsglede og nysgjerrighet i skolearbeidet.
  • har en ansvarlig og positiv innstilling til det å jobbe i en oppstartsfase.
  • identifiserer seg med skolens verdigrunnlag og ønsker å fremme skolens mål.
  • delta i det sosialpedagogiske arbeidet.  

  

Utdanning, referanser og personlig egnethet vil bli vektlagt. Fag og stillingsprosent blir drøftet med aktuelle søkere. Lønns- og arbeidsvilkår på samme nivå som på offentlige skoler.

NLMs verdidokument ligger til grunn for stillingen. Det vil derfor kunne bli innhentet opplysninger om dette i tråd med Arbeidsmiljøloven § 13. Den som tilsettes må legge frem politiattest, jfr. Friskoleloven § 4-­3.

  

For spørsmål eller informasjon, kontakt prosjektleder Leif Kåre Kolnes, på telefon 932 81 455

  

Søknad, CV og referanser sendes på mail til vgs@tryggheimforus.no  

 

Tiltredelse: Høst 2019

Søknadsfrist: 1. februar 2019


Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.