Lærer - Kristen Videregående Skole Haugalandet (KVH)

Kristen videregående skole Haugalandet (KVH) søker lærer i realfag og språk.

Kristen videregående skole Haugalandet (KVH) startet opp høsten 2016 med utdanningsprogram for studiespesialisering.  Skoleåret 2019/2020 vil også tilby VG1 Helse og oppvekstfag og VG1 Bygg- og anleggsteknikk.  Skolen er eid og drevet av Norsk Luthersk Misjonssamband. Vi holder i dag til i leide lokaler på Norheim, men flytter sommer 2019 inn i nytt skolebygg på Norheim.

       

Vi søker nå:

Lærer i realfag og språk

  

Vi trenger fra høsten 2019 lærere med kompetanse i flere fag. Det kan også være aktuelt med andre fagkombinasjoner. Som ansatt på KVH vil du få være med på et pionérarbeid. Du får være med på et lag som skal utvikle og prege den nye skolen, og du får være med på å bygge opp en ny skole preget av kvalitet, omsorg og kristne verdier.

   

Arbeidsoppgaver:

  • Vi søker lærere med kompetanse i fagene: fysikk, matte og naturfag.    
  • KVH har også bruk for lærer med språkkompetanse i engelsk, norsk og spansk.
  • Har du kompetanse i en eller flere av disse fagområdene ønsker vi å høre fra dag!

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

     

Vi ønsker lærere som:

  • er glad i ungdommer og i fagene sine og vil skape et godt miljø for læring.
  • har god faglig kompetanse og evne til å gi mestringsglede og nysgjerrighet i skolearbeidet.
  • har en ansvarlig og positiv innstilling til det å jobbe i en oppstartsfase.
  • identifiserer seg med skolens verdigrunnlag og ønsker å fremme skolens mål.
  • delta i det sosialpedagogiske arbeidet. 

  

For spørsmål eller informasjon ta kontakt med rektor Geirmund Monsen på mobil 46514429

    

Søknad, CV og referanser sendes:

På mail til geirmund@kvh.vgs.no

    

Tiltredelse: Høsten 2019

Søknadsfrist: 31.01.2019


Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.