Forsamlingsleder/pastor - Misjonssalen Mandal

Misjonssalen i Mandal søker forsamlingsleder/pastor i 50 % fast stilling.

Misjonssalen er Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) forsamling i Mandal. Misjonssalen er en flergenerasjonsforsamling med arbeid blant barn, ungdom og voksne. Forsamlingen er plassert i sentrum av Mandal og arbeider etter visjonen om å være et inkluderende og misjonerende kristent felleskap, der mennesker møter Jesus og får hjelp til å leve som kristne.

  

Misjonssalen i Mandal søker

forsamlingsleder/pastor

i 50% fast stilling.        

   

Sentrale oppgaver:

  • Ansvar for å lede hele forsamlingen, med et særlig fokus på familie og ungdomsarbeidet.
  • Åndelig ansvar for hele forsamlingen gjennom forkynnelse, sjelesorg og veiledning.
  • Administrativt arbeid.
  • Rekruttere og utvikle frivillige ledere.
  • Arbeide for et sterkt misjonsengasjement.

   

Kvalifikasjoner:

  • Relevant teologisk kompetanse.
  • Ledererfaring.
  • Erfaring fra menighet/forsamlingsarbeid.
  • Gode evner til kommunikasjon og formidling.
  • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og nådegaveutrustning.

   

Vi ser etter deg som har evne til å være visjonær, teamleder, er fleksibel og kreativ. Du bør ha en god forståelse av hva som menes med et nådegavebasert fellesskap.

   

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”. Lønn etter NLMs regulativ.

   

Leder for NLM region sør blir nærmeste overordnede.

  

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med regionleder Livar Veggeland (Telefon: 975 80 805 eller e-post: lveggeland@nlm.no )

  

Skriftlig søknad med CV sendes:

enten på epost til regionleder Livar Veggeland eller pr. brev til NLM region sør, v/Livar Veggeland, Postboks 650, 4666 Kristiansand.

  

Søknadsfrist: 20/01 2019.

Tiltredelse: 01/02 2019 eller etter avtale.


Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.