Barnehagelærer - Torvikbukt barnehage, Torvikbukt

Torvikbukt barnehage, NLM-barnehagen på Nordmøre, har fra 1.1.2019 ledig fast stilling for barnehagelærer.

Torvikbukt barnehage leier lokaler i Torvikbukt bedehus, og er den eneste barnehagen i Torvikbukt.  Vakre Torvikbukt ligger i Gjemnes kommune, og kan by på flott natur med fjord og fjell.

Vi har nettopp renovert og bygd ut barnehagen som nå har 42 godkjente plasser for barn i alderen 1-6 år. «Liten, men god som gull», er vår visjon.

      

Vi søker nå:

Barnehagelærer 

i 100 % fast stilling fra 1.1.2019

Ved evt. internt opprykk blir det ledig midlertidig stilling for assistent ut barnehageåret.

       

Stillingen som barnehagelærer innebærer bl.a. følgende arbeidsoppgaver:

  • Pedagogisk ansvar i barnegruppa
  • Lede og veilede det øvrige personalet på avdelingen sammen med pedagogisk leder
  • Delta i arbeidet med å lage årsplan, månedsplan og andre planer og ta ansvar for å følge de opp
  • Arbeide aktivt for at formålsparagrafen blir etterfulgt
  • Foreldresamarbeid

  

Kvalifikasjoner:

  • Barnehagelærerutdanning
  • Gode samarbeidsevner og evne til selvstendig arbeid
  • Godt norsk språk, både skriftlig og muntlig

  

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

  

Vi kan tilby:

  • Lønn, pensjon og andre forsikringer etter PBLs regulativ.
  • Et lite, men trivelig arbeidsmiljø med fokus på trivsel.

Det kreves tilfredsstillende politiattest, jmf barnehageloven § 19.

    

For spørsmål og informasjon kontakt daglig leder på
tlf. 47489826/48123177
E-post: torvikbukt@nlmbhg.no 

  

Søknad sendes sammen med CV og referanser innen 18.12.2018 til:

Torvikbukt barnehage Postboks 44 6641 Torvikbukt -  epost: torvikbukt@nlmbhg.no

  

Søknadsfrist: 18.12.2018

Tiltredelse: 1.1.2019


Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.