Frivillig engasjement

Vi trenger deg som ønsker å bety noe for andre mennesker og ønsker at flere skal bli kjent med Jesus! 

Store deler av vårt arbeid drives av frivillige medarbeidere. Gjennom sitt engasjement for Jesus og sine medmennesker utgjør de ryggraden i NLM. Vi ønsker å legge til rette for deg som har et engasjement og vil bidra i å realisere visjonen vår: Verden for Kristus.

Ved å klikke på kartet til høyre vil du få en oversikt over mye av arbeidet vårt i Norge. Herfra kan du gå inn på de forskjellige punktene og lese mer. Det finnes også mange foreninger og lag som ikke har egne nettsider eller viser i kartet. Ta kontakt med regionskontorene for å få vite mer om hvilket arbeid som drives lokalt.

Hvordan bidra?

Det finnes mange måter å bidra på. For deg som trives sammen med barn og unge er det stort behov for ledere i lokale barne- og ungdomslag. Eller kanskje du heller ønsker å jobbe med media? Da kan det være det er bruk for deg på ditt regionskontor. Har du teknisk eller faglig kompetanse som du ønsker å bruke er det ofte behov for dette på våre mange institusjoner. Og bli med på dugnader. Det er både givende og sosialt, og du får et eierforhold til en del av det lokale arbeidet. 

Lokalt

Lokalt drives arbeidet i stor grad gjennom foreninger, forsamlinger og lag. Er du usikker på hva som finnes av tilbud i ditt nærområde, kan du ta kontakt med ditt regionskontor. Hvis det ikke finnes noe tilbud nær deg, kan du jo tenke på om du skulle starte opp noe selv, gjerne sammen med noen venner eller andre kristne du kjenner. 

Regionalt

Også i regionene er det behov for ditt bidrag. Noen reiser som forkynnere på fritiden. Andre bidrar på felles dugnader, stiller opp i forbindelse med arrangementer, eller finner andre tjenester knyttet til regionen.

Hvem skal jeg kontakte?

For informasjon om arbeidet lokalt kan du kontakte de ulike regionskontorene. NLM Ung har også konsulenter som jobber med barne- og ungdomsarbeid, og som kan være til hjelp.

Regioner


Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.