Forkynnelse og Misjonsfellesskap

Forsamlingsleder i Misjonssalen Oslo, Jan Erik Lehre. Illustrasjonsfoto: NLM Arkiv

NLM har flere stillinger som har som eneste oppgave å forkynne Guds ord på ulike arenaer. I tillegg har mange av stillingene i Norge forkynnelse og formidling av Guds ord som en sentral del av arbeidet.

Fra NLM ble stiftet i 1891, har forkynnelsen av Guds ord stått sentral, og NLM er og vil fortsatt være en forkynnerbevegelse. NLM har derfor flere stillinger som har som eneste oppgave å forkynne Guds ord på ulike arenaer.  I tillegg har mange av stillingene i Norge forkynnelse og formidling av Guds ord som en sentral del av arbeidet. Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som går med tanker om å bli forkynner eller evangelist i Norge

Samtidig er NLM en bevegelse som er bygd opp av ulike misjonsfellesskap som misjonsforeninger, misjonsforsamlinger, bibelgrupper, bønnefellesskap, familiegrupper, husfellesskap etc. Her er det fokus på å bli bedre kjent med Bibelen og Guds ord og dele det kristne fellesskapet, men her legges også grunnlaget for misjonsarbeid i Norge og på ulike kontinent.

NLM trenger ansatte som kan være med å skape inspirasjon, utvikle etablerte misjonsfelleskap, men også å etablere og bygge nye misjonsfellesskap.

Det drives arbeid som krever ansatte med ulik faglig og menneskelig kompetanse.

Dette kan være:

  • Områdebasert arbeid både for voksne og for barn og ungdom
  • Forsamlingsarbeid og arbeid på bedehus/ misjonshus
  • Omreisende forkynnelse og evangelistarbeid
  • Nærmiljøsentre, diakonalt arbeid og innvandrerarbeid
  • Nærradio og mediearbeid
  • Gjenbruksbutikker

 

Mange roller og funksjoner skal også fylles innenfor den administrative tilretteleggingen av arbeidet. Det er til ulike tider behov for medarbeidere med annen kompetanse innen undervisning, økonomi, informasjon, administrasjon, ledelse og HR-arbeid.Les mer(henvises videre til «annen virksomhet)


Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.