Tjeneste i Norge

Det vil være ulike tjenester knyttet stillinger i Norge, både i regionene og på landsbasis.

Ledige stillinger lyses ut på vår nettside. Ønsker du mer informasjon kan du kontakte regionlederen der du bor, eller leder for NLM Norge, Kåre Lid.

NLM har flere stillinger som har som eneste oppgave å forkynne Guds ord på ulike arenaer. I tillegg har mange av stillingene i Norge forkynnelse og formidling av Guds ord som en sentral del av arbeidet.

Barn og ungdom er viktige grupper for NLMs arbeid i Norge. Vil du være med å vinne dem for Kristus?

Vil du jobbe et år i NLMs arbeid i Norge? Du kan være barne- og ungdomsarbeider, eller miljøarbeider ved en av våre skoler.

NLMs arbeid på skoler og i barnehager er fremtiden. Vil du bli med?

Det er mange praktiske oppgaver som skal gjøres på et leirsted.

Vil du vite mer om mediearbeidet til NLM?

Vi trenger deg som ønsker å bety noe for andre mennesker og ønsker at flere skal bli kjent med Jesus! 

Ønsker du å starte et nytt lag i regi av NLM? Da ønsker vi å hjelpe deg igang. Under finner nyttig informasjon om ulike støtteordninger for lag som melder seg inn i NLM.

På denne siden vil du finne relevant informasjon for deg som ønsker å starte opp et barnelag eller kor i tilknytning til NLM.


Today's Quote

Heb 4:12a For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.