Annen virksomhet

Misjonssentralen Gjenbruks lokaler på Ås. Illustrasjonsfoto: NLM Arkiv

NLM driver flere typer bedrifter, innenfor både eiendom, økonomi og IT.

NLM har etablert en lang rekke bedrifter og virksomheter som blant annet drifter eiendommer, økonomi og regnskap og IT og mediearbeid. Her er det behov for medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. En oversikt over NLMs bedrifter finner du her.


Today's Quote

2Mos 20:3 Du skal ikke ha andre guder enn meg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.