Annen virksomhet

Misjonssentralen Gjenbruks lokaler på Ås. Illustrasjonsfoto: NLM Arkiv

NLM driver flere typer bedrifter, innenfor både eiendom, økonomi og IT.

NLM har etablert en lang rekke bedrifter og virksomheter som blant annet drifter eiendommer, økonomi og regnskap og IT og mediearbeid. Her er det behov for medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. En oversikt over NLMs bedrifter finner du her.


Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.