NLM i Vest-Afrika

I Vest-Afrikaregionen satser NLM målbevisst på to unådde, muslimske folkegrupper. Mahouene i Elfenbenskysten og malinkéene i Mali er begge stolte folk med en svært sterk muslimsk tradisjon.

NLM startet evangeliserende og menighetsbyggende arbeid i Elfenbenskysten i 1984 og i 2005 ble arbeidet utvidet til også å omfatte områder i Mali.

Målgruppen i Elfenbenskysten er mahoufolket som i hovedsak bor nordvest i landet, men som også har store grupperinger i storbyen Abidjan. I Mali er Malinkéfolket i fokus og målgruppe for arbeidet.

Les mer om mahoufolket her (fransk)

 

MELCI-MA

MELCI-MA (Mission Évangélique en Côte d'Ivoire et Mali) er NLM sitt offisielle navn i Vest-Afrikaregionen. Vi driver med ulike typer arbeid; evangelisering-, medie-, litteratur- og utviklingsarbeid.

Les mer: "Håpets kvinner" i Mali  

 

Mediearbeid

NLM driver radioarbeid i Vest-Afrika og sender via fem ulike radiostasjoner både i Elfenbenskysten og Mali. I tillegg til det tradisjonelle radioarbeidet, produseres det også lyd, video og tekst som blir lag ut på web og distribuert ut via sosiale medier, mobiltelefoner og minnebrikker.

Les mer: Populære radiosendinger

Det produseres også en animasjonsserie for barn oversatt til tre ulike språk. Fokuset vårt er kreativitet og kvalitet for å nå ut til nye målgrupper.

 

Bibelsenter

NLM driver et bibelsenter hvor fokuset er å styrke troen og bibelkunnskapen til kristne ledere. På senteret blir det også arrangert barne- og kvinneleirer.

Les mer: - Afrikanerne bør stå for egen evanglisering

Fra tid til annen blir det også arrangert ulike seminarer. Bibelsenteret, som ligger nordvest i Elfenbenskysten, ligger på tomten hvor det for en tid tilbake var flere misjonsstasjoner. Senteret er i dag ledet av nasjonale medarbeidere.

 

Utviklingsarbeid

 

Utviklingsarbeid er også en viktig del av arbeidet. I Abidjan engasjerer NLM seg i både helse- og utdanningsprosjekt.

Les mer: Alfabetisering i mørket

I Elfenbenskysten er prosenten analfabeter høy, og igjennom alfabetisering og hurtigskole er NLM med på å få prosenten ned.

NLM driver også HIV/Aids arbeid hvor målet er å opplyse og forebygge mot sykdommen som har smittet en halv million mennesker.  

 

Administrasjon og norsk skole

NLM Vest-Afrika har administrasjonssenter og gjestehus både i Bamako og Abidjan. I Mali går barna på norsk skole mens i Abidjan benytter NLM seg av en internasjonal skole (amerikansk).

NLM Vest-Afrikas administrasjonskontor ligger i Abidjan.


Stedlig representant

Stedlig representant

Vest-Afrika

+225 79298092

+223 94511220

Today's Quote

Joh 5:24a Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.