NLM i Stor-Kina

NLM startet arbeidet i Kina i 1891. Siden den gang har det skjedd store endringer, både i arbeidet og i området. Stor-Kina omfatter NLMs virksomhet i Kina med Hongkong og Macao, samt Taiwan.

  

Arbeidet blant kineserne har alltid vært prioritert i NLM. Gjennom mange år stod misjonærer i et stort arbeid i Kina, og etter revolusjonen i 1949 fortsatte NLM sitt arbeid blant kinesere både på Taiwan, i Hongkong og Macao.

Nå har arbeidet på disse feltene nådd en fase der etablerte nasjonale kirker har tatt over ansvaret, og misjonærene er integrert i kirkens arbeid.

 

Endrede rammer og arbeidsområder

Situasjonen i Kina har forandret seg mye de senere årene. NLM arbeider aktivt med å finne arbeidsområder i Kina innenfor de politiske rammer som finnes i landet i dag.

Vi er involvert i strategiske oppgaver i de forskjellige områdene innen Stor-Kina, og det er fortsatt et mange muligheter for samarbeid og støtte.

Støtte og inspirere

I vår tjeneste mellom det kinesiske folk må vi støtte og inspirere våre kristne trossøsken og medarbeidere i regionen for at vi sammen kan nå enda videre ut til dette store folket med Guds ord.

Per Gunvald Haaland er stedlig representant for regionen Stor-Kina.


Stedlig representant

 

Today's Quote

Sal 119:105 Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.