NLM i Stor-Kina

NLM startet arbeidet i Kina i 1891. Siden den gang har det skjedd store endringer, både i arbeidet og i området. Stor-Kina omfatter NLMs virksomhet i Kina med Hongkong og Macao, samt Taiwan.

  

Arbeidet blant kineserne har alltid vært prioritert i NLM. Gjennom mange år stod misjonærer i et stort arbeid i Kina, og etter revolusjonen i 1949 fortsatte NLM sitt arbeid blant kinesere både på Taiwan, i Hongkong og Macao.

Nå har arbeidet på disse feltene nådd en fase der etablerte nasjonale kirker har tatt over ansvaret, og misjonærene er integrert i kirkens arbeid.

 

Endrede rammer og arbeidsområder

Situasjonen i Kina har forandret seg mye de senere årene. NLM arbeider aktivt med å finne arbeidsområder i Kina innenfor de politiske rammer som finnes i landet i dag.

Vi er involvert i strategiske oppgaver i de forskjellige områdene innen Stor-Kina, og det er fortsatt et mange muligheter for samarbeid og støtte.

Støtte og inspirere

I vår tjeneste mellom det kinesiske folk må vi støtte og inspirere våre kristne trossøsken og medarbeidere i regionen for at vi sammen kan nå enda videre ut til dette store folket med Guds ord.

Per Gunvald Haaland er stedlig representant for regionen Stor-Kina.


Stedlig representant

 

Today's Quote

Rom 15:13 Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.