Utsendinger

Alice Krogsæter-Aragon

Serpost, Casilla nr. 123, Tacna, Peru

Misjonær

Sør-Amerika

(Remove SPAMFILTER from the address)

+51 958 346 905

Anne Dagsland

Casilla 1519, Cochabamba, Bolivia

Misjonær

Sør-Amerika

(Remove SPAMFILTER from the address)

+591 71 4070 92

Atle Ølstørn

Apartado postal 1387, Arequipa, peru

Misjonær

Sør-Amerika

(Remove SPAMFILTER from the address)

+51 958 346 900

Helge Dagsland

Casilla 1519, Cochabamba, Bolivia

Misjonær

Sør-Amerika

(Remove SPAMFILTER from the address)

+591 71 40 70 95

Ingebjørg Martinussen

Apartado postal 1387, Arequipa, Peru

Misjonær

Sør-Amerika

(Remove SPAMFILTER from the address)

+51 958 346 909

Israel Mandujano

MLN, Apartado postal 1387, Arequipa, Peru

Misjonær

Sør-Amerika

(Remove SPAMFILTER from the address)

+51 986027274

Juan Pablo Tjomsland Vargas

Apartado Postal 1387, Arequipa, Peru

Misjonær

Sør-Amerika

(Remove SPAMFILTER from the address)

+51 958 346 906

Kristian Birkeland

Casilla 1519, Cochabamba, Bolivia

Misjonær

Sør-Amerika

(Remove SPAMFILTER from the address)

+59170407094

Malvin Ommedal

Deler av året.

Casilla 1519, Cochabamba, Bolivia

Misjonær

Sør-Amerika

(Remove SPAMFILTER from the address)

+591 68 58 10 55

Marianne Thormodsæter

MLN, Apartado postal 1387, Arequipa Peru

Misjonær

Sør-Amerika

(Remove SPAMFILTER from the address)

+51 958 346 904

Marie Tjomsland Vargas

Apartado postal 1387, Arequipa, Peru

Misjonær

Sør-Amerika

(Remove SPAMFILTER from the address)

+51 958 346 911

Preben Solvang

Casilla 1519, Cochabamba, Bolivia

Misjonær

Sør-Amerika

(Remove SPAMFILTER from the address)

+591 674 88 242

Ragnhild Bjørsvik

MLN, Apartado postal 1387, Arequipa, Peru

Misjonær

Sør-Amerika

(Remove SPAMFILTER from the address)

+51 958 346 897

Rannveig Ølstørn

Apartado postal 1387, Arequipa, Peru

Misjonær

Sør-Amerika

(Remove SPAMFILTER from the address)

+51 958 346 895

Tore Bjørsvik

MLN, Apartado postal 1387, Arequipa, Peru

Stedlig representant

Sør-Amerika

(Remove SPAMFILTER from the address)

+51 958 346 896


Stedlig representant

Stedlig representant

Sør-Amerika

+51 958 346 896

Misjonærblogger

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.