NLM i Sør-Amerika

NLM har hatt arbeid i Peru og Bolivia siden 1978. I dag er mye av arbeidet i regionen fokusert på lederopplæring og bibelundervisning.

 

PERU

NLM startet sitt arbeid i det sørlige Peru i 1978. Som et resultat av arbeidet ble Iglesia Evangélica Luterana – Perú (IEL-P) dannet i 1995.

 

Denne kirken har i dag omlag 30 etablerte menigheter fordelt på 5 soner i det sørlige Peru. Hovedadministrasjonen til kirken ligger i Arequipa, mens bibelskolen ligger i Juliaca. Kirken eier og driver også 4 barneskoler og noen barnehager.

 

Misjon i et "katolsk land" 

Peru er ett av landene i Sør-Amerika med lavest innslag av evangelisk kristne, cirka 12 prosent offisielt (men mest sannsynlig noen mindre). Katolsk folkereligiøsitet blandet med elementer fra hedenskapet har et sterkt grep på folk, mens både materialisme og nye religiøse bevegelser brer om seg. 

Misjonen har drevet med forskjellig arbeid  i Peru. Menighetsbygging, bibelskole, litteratur- og radioarbeid har lenge vært hovedsatsningen til misjonen, men bistandsarbeid med helse og jordbruk har også vært viktige elementer i arbeidet til NLM i Peru. 

 

Lederopplæring og bibelundervisning

NLM har i Peru vedtatt en strategi som fokuserer på lederopplæring og bibelundervisning. Gjennom undervisning på bibelskolen CLET og det teologiske seminaret SETELA ønsker NLM å bidra aktivt i mange år fremover. Samtidig vil NLM være med å støtte nybrottsarbeid og ellers hjelpe til i kirkens arbeid, spesielt knyttet til ungdomsarbeid og disippelgjøring.

Seminaret Setela tilbyr en tre-årig utdannelse i teologi, og er lokalisert i Arequipa. Det er misjonen som eier institusjonen, hvor fremtidens lutherseke kirkeledere i Equador, Bolivia og Peru utdannes.

NLM vil fortsatt misjon i Peru - Vil du være med?

  

BOLIVIA

NLM har siden 1978 arbeidet med bistand og menighetsbygging i Bolivia.

 

NLM startet arbeid i Bolivia i 1978. Som en følge av arbeidet ble den nasjonale kirken ICEL (Iglesia Cristiana Evangelica Lùterana) dannet i 1997. ICEL har ca. 30 menigheter fordelt rundt om i landet. I tillegg drives skoleprosjektet Jesùs Maestro i Cochabamba, bibelskolen CLET i Sucre, Radiostasjonen "Vida Nueva" i Sucre, internat for skoleelever i Tinguipaya og Acasio og leirstedet "Buena Vista". I tillegg driver kirken et bredt ungdomsarbeid, leirarbeid o.l. ICEL har sitt kontor i Cochabamba.

 

Varierte oppgaver

Misjonærene i dag arbeider innen bibelundervisning, oppfølging av pastorer, øvrig lederopplæring, rådgivning både inn mot lokalmenigheter og kirkeledelse sentralt, samt prosjektarbeid.

I dag har NLM utsendinger i Cochabamba, Potosi og Sucre. Et par av misjonærene har utstrakt reisevirksomhet.

NLM Sør-Amerikas administrasjonskontor ligger i Arequipa i Peru.

Saturday 01 April 2017

I Sør-Amerika opplever mange utfordringer i familielivet. NLM driver derfor et stort familieprosjekt i Peru, i tillegg til et bredt evangelisk arbeid i både Peru og Bolivia.


Stedlig representant

Stedlig representant

Sør-Amerika

+51 958 346 896

Misjonærblogger

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.