Utsendinger

Fordi NLM arbeider i svært sensitive områder i Sentral-Asia, har vi ikke mulighet til å gå ut med informasjon om våre utsendinger i dette området. 


Regionleder

Leder

NLM Utland

22 00 72 81

Today's Quote

1Kor 15:55 Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.