> NLM - The World for Christ -... / Internasjonalt / Sentral-Asia / Nyheter / Månedens misjonsfelt april:...Månedens misjonsfelt april: Sentral-Asia

Foto: Luke Palmer (unsplash.com)

Misjon er krevende i Sentral-Asia, hvor samfunnet er preget av sterk kontroll fra myndighetene, og mange kristne opplever forfølgelse. Men vi gleder oss over at Bibelen etter mange års innsats snart er tilgjengelig på hjertespråket til en minoritetsgruppe!

 • Powerpoint
 • Bilder
 • Filmer
 • Prosjekter
 • Bønneemner:
  • Takk for at Bibelen blir oversatt til flere språk i regionen og mulighetene som åpner seg gjennom ny teknologi for distribusjon av Bibelen, også i områder som preges av sterk forfølgelse.
  • Be om at de lokale kristne må få fred og styrke til å bli i hjemlandet sitt og vitne for sine egne. Be om at lederne i landet må tjene folket på en god måte.
  • Takk for alt de forfulgte kristne lærer oss om å følge Jesus: at det faktisk koster og at Gud er trofast og holder sine løfter.
  • Be for de lokale kristne og lederne i kirke og menighet. Be om at de lokale kristne får jobber med en inntekt de kan leve av.
  • Takk for gode kollegaer og et godt miljø på arbeidsplassen. Be for teamet i Sentral-Asia: om enhet, beskyttelse, visdom og glede i arbeidet.
  • Be for prosjektene vi er engasjert i, at de må være positive innslag i hverdagen til de involverte og at prosjektene vil peke på Jesus.
  • Takk for en spennende hverdag og utfordringer til å vokse på. Be om kreativitet til å se muligheter og løsninger i en komplisert hverdag.
  • Takk for at misjonærbarna har en god hverdag med venner og skole.

NB! Film nederst i saken.

Bibeloversettelse er en tidkrevende, men helt sentral del av arbeidet for å nå lenger ut med evangeliet. I Sentral-Asia (Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, Turkmenistan og Tadsjikistan) har NLM drevet arbeid siden 1998, og noe av det første våre utsendinger ble engasjert i, var nettopp arbeidet for at en muslimsk folkegruppe i regionen skulle få Bibelen oversatt til sitt språk.

Arbeidet med denne bibeloversettelsen, som gjøres i samarbeid med Wycliffe, pågår fortsatt, men nærmer seg nå slutten. Vi gleder oss over at store deler av Bibelen allerede i dag er tilgjengelig for denne folkegruppen i digital utgave.

Slik digital tilgjengelighet er særlig viktig i en situasjon hvor det å eie eller benytte seg av en bibel kan medføre risiko for forfølgelse fra både myndigheter og lokalsamfunn.

Mye av oversettelsesarbeidet utføres av lokale medarbeidere som er utdannet til oversettere. Utenlandsk personell er rådgivere og sikrer kvaliteten på oversettelsen. Takket være internett kan en av NLMs utsendinger i dag bidra i arbeidet fra et kontor i Norge, men har jevnlige møter med resten av teamet i et naboland.

           

Bistand og fagkompetanse

Selv om man de siste 25 årene har sett store endringer, er Sentral-Asia fortsatt stengt for misjon. Men landene har behov for mye fagkompetanse for å utvikle seg, og det er i dag mulig for kristne fagfolk å få oppholdstillatelse.

NLM ønsker derfor å arbeide gjennom nettopp kristent fagpersonell. Vi driver ulike typer bistand og samarbeider med lokale kristne. Utsendingene er enten språkstudenter eller ansatt i selskap, organisasjoner eller ved universiteter, og de arbeider innen fagfelt hvor det enkelte land etterspør høyere ekspertise.

NLM vil nå de minst nådde, og vi ønsker å være i frontlinjene i misjonsarbeidet. Misjon i Sentral-Asia er krevende, men det er nødvendig. Derfor er arbeidet her et prioritert satsingsområde for oss.

              

Foto: NLM

   

Sosialt arbeid

Sentral-Asia er et område preget av høy arbeidsledighet og store sosiale problemer. I enkelte områder lever mange mennesker i stor fattigdom.

NLM har derfor valgt å støtte prosjekter som bidrar til å bedre levevilkårene for folk i Sentral-Asia. Prosjektene retter seg særlig mot kvinner og barn.

Vi støtter et prosjekt blant kvinner, som har som mål å inspirere og engasjere lokale kvinner til å utvikle sine håndverksprodukter og slik få varig, forutsigbar og rettferdig inntekt. Kvinner i dette landet har tradisjonelt en svak og utsatt posisjon, og prosjektet arrangerer samlinger hvor det gis undervisning i design, business, salg og distribusjon.

Vi har også et prosjekt som arbeider for å utruste barn og unge til å takle overgangen fra barn til voksen på en god måte. Prosjektet er godkjent av myndighetene og gir undervisning på lokale skoler.

I tillegg arbeider vi med etableringen av et skolesenter for barn, hvor førskolebarn kan få kvalitetsundervisning og barn i skolealder kan få et godt SFO-tilbud. Håpet er at senteret også vil bli et samlingssted for foreldre og foresatte.

        

Foto: Norea/TWR

    

Stille vekkelse

Flere områder i Sentral-Asia opplever en stille vekkelse midt i politisk uro og streng kontroll.

NLM støtter arbeidet med en undergrunns-bibelskole for tyrkisktalende kristne. De opplever store problemer, men flere tar imot Jesus og det er behov for opplæring. Samtidig blir det stadig vanskeligere å arrangere samlinger.

Det blir ofte rapportert om forfølgelse av kristne i Sentral-Asia, og det er viktig at vi som Guds folk står sammen med dem. Midt i vanskelighetene møter vi frimodige lokale kristne, som priser Gud for den åndelige tørsten de ser blant folk.

        

Vær med i bønn for arbeidet i Sentral-Asia, og for alle menneskene som bor der!

Ønsker du å få vite mer konkret informasjon om arbeidet for å kunne be for utsendinger og spesifikt arbeid, ta kontakt med ditt lokale regionkontor. Går du i en misjonsforening, bibelgruppe eller et annet mindre misjonsfellesskap, er det blant annet mulig å få besøk av misjonærer, forkynnere eller andre som kan informere om arbeidet. Tusen takk for din støtte og forbønn!

     

Støtt arbeidet

   

Månedens film

Nyprodusert film om bibeloversettelsesarbeidet i Sentral-Asia:

  

Last ned videoen her. // Last ned tekstet versjon her.

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.

    

Flere filmer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi produsert filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Sentral-Asia, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra feltet her.


Regionleder

Leder

NLM Utland

22 00 72 81

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.