Nyheter

Wednesday 11 April 2018

Glede og takknemlighet for Guds ledelse og hjelp var en gjennomgangstone for NLMs utsendinger på årets konferanse. Evangeliet skal fortatt videre, og man ser store muligheter videre.

Sunday 01 April 2018

Misjon er krevende i Sentral-Asia, hvor samfunnet er preget av sterk kontroll fra myndighetene, og mange kristne opplever forfølgelse. Men vi gleder oss over at Bibelen etter mange års innsats snart er tilgjengelig på hjertespråket til en minoritetsgruppe!

Friday 01 December 2017

Sentral-Asia er stengt for tradisjonell misjon, og de kristne lever under vanskelige forhold. Ofte er det særlig myndighetene som utgjør den største trusselen, i et område hvor regjering og det militære har stor makt. Men NLM er til stede med kristent fagpersonell som støtter de kristne og lever ut troen i hverdagen.

Monday 15 May 2017

I Sentral-Asia gjeld det å vere kreativ i måten ein driv arbeidet på. NLM er no involvert i å etablere eit førskule- og familieprosjekt som vil gjere det lettare å komme tettare på lokalbefolkninga.

Å reise til et nytt land er spennende. Til å begynne med er alt eksotisk og morsomt, til og med de tingene og ordningene som de lokale ser på som en pest og en plage er sjarmerende den første tiden.

Monday 31 October 2016

Sentral-Asia er stengt for tradisjonell misjon, og de kristne lever under vanskelige forhold. Ofte er det særlig myndighetene som utgjør den største trusselen, i et område hvor regjering og det militære har stor makt. Men NLM er til stede med kristent fagpersonell som støtter de kristne og lever ut troen i hverdagen.

Wednesday 16 September 2015

Misjonsarbeid i Sentral-Asia er utfordrende – men ikke umulig. Vi må tenke nytt, stole på Gud og våge å ta imot kallet.

Monday 31 August 2015

Kristne i Sentral-Asia må som oftest samles i skjul, og store deler av området er stengt for tradisjonell misjon. Men vi kan fremdeles være til stede med kristent fagpersonell, og bistår i arbeidet med bibeloversettelse.

Monday 14 April 2014

I et land med forfølgelse får vi være med og gi skoleelever undervisning i viktige temaer og gode verdier.

I enkelte deler av Sentral-Asia blir det vanskeligere og vanskeligere å drive kristent arbeid. Derfor satser NLM mye på å bli værende.

Monday 31 March 2014

NLM har drevet arbeid i Sentral-Asia siden 1998, og arbeidet inkluderer i dag både bibeloversettelse og kristent fagpersonell. Les mer og se film!

– Utsendingene våre i Sentral-Asia kan ikke forkynne evangeliet, men deres liv er et vitnesbyrd, sier regionleder Johannes Redse. – Den viktigste oppgaven de har er å være «medvandrere», at de kan styrke og hjelpe de nasjonale kristne.

– I et av landene i Sentral-Asia drives en hemmelig bibelskole, forteller Hjalmar Bø, leder for NLM Utland. – Elevene smugles inn der undervisningen foregår, og når skolen er slutt, smugles de ut igjen.

Det har blitt vanskeligere og vanskeligere å drive misjonsarbeid i Sentral-Asia de siste årene. Men Misjonssambandet satser videre i en region der andelen kristne er svært lav. Et norsk ektepar reiser ut i august.

Wednesday 15 June 2011

I Sentral-Asia jobbes det nå med at Det nye testamentet (NT) skal bli tilgjengelig i form av et hørespill. Nylig fikk en av våre utsendinger følge innleide skuespillere som ikke var kristne og som fikk sitt første møte med Bibelen i denne jobben.

Tuesday 10 May 2011

Bibeloversettelse er en type misjonsarbeid som har skutt fart de siste tiårene. Nå oversettes Bibelen til et språk i Sentral-Asia som snakkes av en halv million mennesker.

NLM driver et relativt lite, men viktig arbeid i Sentral-Asia. Det er utplassert tre voksne utsendinger i to ulike byer. På grunn av en krevende sikkerhetssituasjon kan vi ikke oppgi noe navn.

Tuesday 01 June 2010

NLM har sendt kristent fagpersonell til Sentral-Asia og disse bidrar til å utvikle lokalsamfunn på ulike måter. De er ansatt i selskap og arbeider innen fagfelt hvor det enkelte land etterspør ekspertise. 


Regionleder

Leder

NLM Utland

22 00 72 81

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.