NLM i Sentral-Asia

NLM plasserte den første utsendingen i Sentral-Asia i 1998, og arbeider i dag med bibeloversettelse og har kristent fagpersonell i området.

Allerede på generalforsamlingen i Drammen i 1930 ble det gjort vedtak om å undersøke mulighetene for å starte arbeid i Sentral-Asia. Det viste seg at den sovjetiske delen av Sentral-Asia, som da ble kalt Vest-Turkistan, var stengt for all misjonsvirksomhet. Da Sovjetunionen ble oppløst i 1991 ble mye forandret.
 Sental-Asia består av Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, Turkmenistan og Tadjikistan.

NLMs engasjement

Sentral-Asia er fortsatt stengt for misjon, men de tillater kristne fagfolk som kan være med og utvikle landene. NLM ønsker å arbeide gjennom kristne fagfolk, bistand og samarbeid med lokale kristne. På grunn av at dette er et sensitivt område må NLM være forsiktig med hvordan man informerer og det er viktig at vi har kontakt med lokale støtteforeninger hvor vi kan gi ut mer informasjon. De politiske omveltningene skaper store sosiale problemer med høy arbeidsledighet og i enkelte områder stor fattigdom. NLM har støttet prosjekter for å bedre levevilkårene for folkene i Sentral-Asia. 
I flere år har NLM hatt en utsending i Sentral-Asia som jobber med bibeloversettelse. Dette prosjektet går fremover og er nå blitt lagt inn under bibelselskapet i det aktuelle landet. Lokale medarbeidere blir utdannet til oversettere og gjennomfører oversettelsesarbeidet. Utenlandsk personell er rådgivere og sikrer kvalitet på oversettelsen. På denne måten får vi være med og gi Guds ord til en folkegruppe i Sentral-Asia. NLM har også støttet trykking av bibler til tyrkisktalende folkegrupper. NLM støtter og opplæring av lokale kristne.

Stille vekkelse

Flere områder opplever en stille vekkelse midt i politisk uro og streng kontroll. Det blir ofte rapportert om forfølgelse av kristne i Sentral-Asia og det er viktig at vi som Guds folk står sammen med dem. Midt i vanskelighetene møter vi frimodige lokale kristne som priser Gud for den åndelige hunger og tørst blant folket.

For spørsmål angående Sentral-Asia, kontakt Hans Arne Sanna.


Regionleder

Leder

NLM Utland

22 00 72 81

Today's Quote

Joh 5:24a Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.