> NLM - The World for Christ -... / Internasjonalt / Oversikt over arbeidetOversikt over arbeidet

I samarbeid med nasjonale kirker og lokale medarbeidere driver Norsk Luthersk Misjonssamband et omfattende misjons- og bistandsarbeid i tre verdensdeler.

Våre utsendinger er opptatt av å formidle det kristne budskapet i ord og handling. Vår organisasjon driver også et utstrakt bistandsarbeid innenfor helse, jordbruk og utdanning.

Nedenfor ser du en oversikt over steder hvor NLM har utsendinger. For mer informasjon kan du trykke på ikonet eller du kan velge et land fra menyen ovenfor, under "Internasjonalt".

Misjonsfelt

Today's Quote

1Kor 15:55 Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.