> NLM - The World for Christ -... / Internasjonalt / Oversikt over arbeidetOversikt over arbeidet

I samarbeid med nasjonale kirker og lokale medarbeidere driver Norsk Luthersk Misjonssamband et omfattende misjons- og bistandsarbeid i tre verdensdeler.

Våre utsendinger er opptatt av å formidle det kristne budskapet i ord og handling. Vår organisasjon driver også et utstrakt bistandsarbeid innenfor helse, jordbruk og utdanning.

Nedenfor ser du en oversikt over steder hvor NLM har utsendinger. For mer informasjon kan du trykke på ikonet eller du kan velge et land fra menyen ovenfor, under "Internasjonalt".

Misjonsfelt

Today's Quote

Joh 5:24a Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.