> NLM - The World for Christ -... / Internasjonalt / Øst-Afrika / Nyheter / Wanawake wa Imani – Troens kvinnerWanawake wa Imani – Troens kvinner

Illustrasjonsfoto: Bård Bøe

I juni lanserte Soma Biblia en podcast online, kalt ”Wanawake wa Imani” – Troens kvinner. Målet er å vise kvinner at Bibelen er relevant for dem og kan være en ressurs i dagliglivet.

Podcasten består foreløpig av seks programmer rettet mot kristne kvinner i Tanzania: For småbarnsmoren på landsbygda som sliter med å få endene til å møtes. For bestemoren, som sitter litt bedre i det, men som bekymrer seg for barn og barnebarn. For den unge studinen, i en by langt hjemmefra.

   

Bibelen er relevant

Visjonen for programmene er å hjelpe kvinner i Tanzania til å få et personlig og frigjørende forhold til Jesus, som frelser, venn og Herre i hverdagslivet – med Bibelen som kilde.

Programmene har som mål å vise at Bibelen er mer enn en bok man bærer under armen på vei til kirke hver søndag; at den også har relevans, og er en ressurs, i kvinnenes daglige liv med Gud. I Bibelen kan de finne styrke for troen og deres forhold til Jesus.

              

Varmt og utfordrende

Det er DLM-misjonær Inge-Marie Roager, som har forberedt, laget og leder programmene. Hun har en varme, ærlighet og nærvær som får det til og kjennes som om hun sitter rett vedsiden av og har en samtale med lytteren. Hun er ikke redd for å være åpen og bruker eksempler fra eget liv.

Hun åpner for spørsmål og selvrefleksjon, og er ikke redd for å utfordre lytteren.

             

For grupper og enkeltlyttere

De seks programmene er gratis og tenkt for bruk i grupper, for eksempel bibelgrupper eller kvinnegrupper, og de fire første programmene har spørsmål til diskusjon på slutten. Men programmene fungerer også fint for individuell bruk.

De er tilgengelig gratis for nedlastning på Soma Biblias hjemmesider, finnes på Podcast på iTunes og spres også via sosiale medier, særlig Whatsapp som er særlig utbredt i Tanzania.

Vær med å be om at programmene kan nå og berøre flest mulig.


Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.