Voi stasjon vedtatt solgt

Scripture Mission staff day på Voi i 2016. Foto: privat

Helt siden Kjellaug og Jon Jøssang flyttet til Voi i 1971 har Scripture Mission drevet med litteratur, radio og web ministry fra Voi stasjon. En lang og rik misjonshistorie går mot en avslutning – men også en ny fase. 

Feltstyret til NLM Øst-Afrika (Regional Board, RB) gjorde 7. juni 2018 vedtak om å selge Voi stasjon. Det har vært en lang prosess som har vært krevende, særlig for våre kolleger på Voi.

Samarbeidsavtalen med Trans World Radio ble avsluttet i 2012, og konferansen vedtok da å fortsette et webbasert mediearbeid via plattformen pendajirani og appen Good news, men der Good news fikk et imponerende brukersnitt, nådde publiseringene via pendajirani ikke langt ut.

Pendajirani viste seg å være mer vellykket som undervisningsmetode inn mot kirker og skoler.

  

Er vi på rett sted?

Vendepunktet kom i 2017, da en arbeidskomité stilte de ansatte på stasjonen et grunnleggende spørsmål: Når målet vårt er å nå de minst nådde med evangeliet, er Voi da rette stedet å være?

Både de ansatte og komiteen, og senere feltstyret og konferansen, var enige i svaret – Voi er nok ikke det rette stedet å være lenger. Vi kan nå langt lengre hvis vi flytter vårt arbeid og vår tilstedeværelse lengre øst, der det finnes få kirker og få kristne, og der vitnesbyrdet om Jesus ikke kommer hvis ingen drar – hvis ikke vi drar dit. 

          

Teltmakere

Den viktigste ressursen vi har på Voi er en imponerende dedikert stab med et kall til å nå ut med evangeliet. Halvparten av staben har sagt seg klare til å bli teltmakere – til å flytte til nye steder i sitt eget hjemland, til å bli misjonærer blant unådde folkegrupper, til å fortsette tjenesten som kan oppsummeres i begrepet ”penda jirani” – elsk din neste.

I skrivende stund har flere av disse allerede flyttet, og er i gang med relasjonsbygging og nye oppgaver. Siden det første ekteparet flyttet har vi allerede begynt å se frukter, og vi er overbevist om at Gud vil sørge for vekst gjennom våre kenyanske kolleger. 

   

Feltstyret ser stort på å sende kenyanske kolleger til nye steder som teltmakere. Samtidig er det en smerte i at den øvrige staben på Voi, som jobber med å drifte tomt og fasiliteter, ikke lenger vil ha arbeid i Scripture Mission utover året 2018. Noen av de berørte har jobbet for Scripture Mission siden tidlig 1990-tall.

Voi stasjon har vært strategisk og viktig i vårt arbeid i nærmere 50 år, og evangeliet har nådd mange mennesker i og rundt Voi. Vi er svært takknemlige for både misjonærer og lokal stab som har betydd mye for misjonen ut ifra Voi stasjon. 

    

Be for våre kenyanske kollegaer

Scripture Mission East Africa-administrasjonen i Nairobi jobber nå med å legge godt til rette både for de som har blitt teltmakere, og for de som får avsluttet arbeidsforhold. Prosessen med selve salget av stasjonen vil ta form utover høsten, med et mål om salg innen året er omme. 

  

Vær med og be for våre kolleger på Voi – både de som har flyttet til nye steder og oppgaver, og de som blir igjen og må finne nytt arbeid i 2019. 


Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.