> NLM - The World for Christ -... / Internasjonalt / Øst-Afrika / Nyheter / ...om så bare 5 kg maismel...om så bare 5 kg maismel

– Kirkene er der folk er. Litt økonomisk støtte kan gjøre menigheter og folk i stand til å kjøpe noe, om så bare 5 kg maismel, forteller John Halakhe, generalsekretær i ELCK.

Tørken i Øst-Afrika rammer svært mange kenyanske familier. Generalsekretær John Halakhe i den evangelisk-lutherske kirken i Kenya, ELCK, forteller om fortvilte telefoner fra prester i de tørkerammede områdene.

– Kirkene er der folk er og opplever selv hvor krevende denne situasjonen er. Vi har fått telefoner fra våre prester som ikke har nok mat til sine egne barn. Situasjonen i Marsabit, Turkana og flere andre steder er så prekære at samfunn ikke vil overleve uten hjelp utenfra, slik vi også ser i mediene. Litt økonomisk støtte gjør dem i stand til å gjøre de helt nødvendigste innkjøpene, sier Halakhe.

Maten finnes

Kenya har ikke gått tom for mat, men mange har ikke råd til å kjøpe den. Feilslåtte avlinger, døde dyr og mangel på inntekt gjør at familier er ute av stand til å skaffe basale varer som mat og vann.

– ELCK organiserer ikke nødhjelp herfra Nairobi, men gir økonomisk støtte til menighetene slik at de selv kan hjelpe sine medlemmer og naboer. Neste avling de kan regne med vil være i mars neste år.

Søker til kirkene

– Hvorfor gjør ELCK dette?
– Det er en del av vårt kall å hjelpe våre medmennesker i nød. Dessuten er det mange som søker til kirkene; de er vant til at kirken hjelper. Nødhjelpen fra myndighetene kommer kanskje en gang i måneden, og de får ikke nok ut. Også gress til dyrene er høyt prioritert for å hindre at buskapen dør ut, noe som vil kunne få store konsekvenser på sikt.

– Mange dyr vil trolig ikke overleve. Heldigvis har ikke mange mennesker dødd ennå, men jeg vet at i Turkana-området har det vært dødsfall som følge av tørken, sier John Halakhe.

Trenger økonomisk støtte

ELCK har ikke økonomisk kraft i møte med den voldsomme situasjonen, derfor har de søkt sine partnere om hjelp. NLM innvilget nylig å bidra med noen hundre tusen kroner som blir distribuert gjennom de lokale kirkene.

– Folk er takknemlige for all den støtte de kan få. Presten Jillo Roba i Marsabit forteller at 10.000 mennesker i Marsabit er berørt av tørken, og at esler og kameler har begynt å dø. Vannmangelen er nærmest total, og søndagsgudstjenesten er ikke gjennomført siden mange er borte på ukeslange turer for å finne vann, forteller John Halakhe i Nairobi.


Today's Quote

5Mos 4:31a For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.