> NLM - The World for Christ -... / Internasjonalt / Øst-Afrika / Nyheter / – også barna har stor verdi– også barna har stor verdi

Foto hovedbilde: Knut Reier Indrebø // Alle andre foto: Geir Tore Salmelid

– Vi må være villige til å bøye oss ned til de som har minst verdi i samfunnet, nemlig barna, sier Stellah Zablon, som er kursholder på Kiabakari bibelskole i Tanzania. 

Nesten hele timen ligger Stellah flat på gulvet, mens hun underviser, for å illustrere hvor liten verdi barna har i den tanzanianske kulturen.

Denne uka har vi hatt et flott avbrekk fra den vanlige hverdagen på bibelskolen i Kiabakari. For tredje gang avholdes kurs for søndagsskolelærere. To eksterne lærere og to medhjelpere har vært en booster for studentene.

Selv noen som tidligere var lunkne til barnearbeid, er nå ivrige etter å bruke det de har lært. Stellah Zablon er ei av kursholderne.

– Jeg ønsker at lederne i kirka skal se at også barna har stor verdi. Vi må være villige til å bøye oss ned til de som har minst verdi i samfunnet; barna. Hvem er villige til å formidle det viktigste til de minst viktige? Jesus er vårt store forbilde slik han fornedret seg selv, sier hun.

  

Matteus 18,1-6 ble lest. "Hva vil du gjøre med dette?" er utfordringen elevene våre får. Noen av svarene: "Barna har stor verdi i Guds rike." "Jeg ønsker å bruke mer tid for barna." "Jeg vil få mer fokus på barnearbeid når jeg kommer hjem."

       

   

Barna skaper ringvirkninger

Både Stellah og Grace Mateja, den andre læreren, har over 20 års erfaring innen søndagsskolearbeid. De reiser nå landet rundt for å holde slike kurs.

De fremhever at det ennå er mye arbeid som gjenstår i Mara. Det er lurt å begynne med barna, som er viktige brikker i samfunnet. Når barna får god opplæring, gir det ringvirkninger. Barna har gjerne større påvirkning overfor foreldrene enn andre voksne.

Etter hvert som barna vokser vil de ha en tørst etter å lære mer. Grace tror at dette seminaret gjør at de voksne vil se barnas behov for opplæring. Hun siterer 5 Mos 8,1:

– Barna må høre fra de er små, da vil de bli lydige til ordet. Gud har befalt oss å lære, også barna. Det gir velsignelse.

            

      

Nødvendig med holdningsendring  

Theresa Omwansa er leder for kvinner, barn, unge og kristen opplæring i Mara bispedømme. Hun har derfor et ansvar for slike kurs. Hun sier at bispeledelsen ønsker slike kurs rundt om i bispedømmet, men er spent på om menighetene følger opp med midler.

Hun vil promotere barna spesielt i forbindelse med den årlige Barnas dag, som er første søndag i oktober.

– Vi trenger å endre vår holdning til barna ved å gi dem verdi. De kristne har penger, men det må planlegges og prioriteres, sier Theresa. 

Det er ekteparet Birgit og Knut Håkon Bjørndal Nordbø som nå snart har vært 3 år i Mara for å jobbe med barn og unge. Søndagsskolen har vært plogspissen i arbeidet deres. De håper inderlig at bispedømmet vil ta over ansvaret for dette når de forlater Mara til sommeren – med økonomisk hjelp fra NLM.

       

Ønsker å inspirere

Medhjelperne på kurset, Gaudensia og Rachel, er to sprudlende, unge jenter som er håndplukkede til å få et spesielt kurs for seminarholdere for søndagsskoleledere. I mai reiser de til Morogoro, og vil få med seg 7 uker med kurs i løpet av ett år.

De ønsker å stille seg til disposisjon for bispedømmet og håper å kunne være til inspirasjon for mange. De mener det er helt nødvendig for søndagsskolebarna sin del.


Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.