> NLM - The World for Christ -... / Internasjonalt / Øst-Afrika / Nyheter / Fra frykt til håp og liv i PokotFra frykt til håp og liv i Pokot

Foto: Knut Reier Indrebø

For førti år siden var Sekerr og resten av Pokot preget av frykt. I dag er samfunnet forvandlet – de synger en sang som aldri tar slutt.

Bakkene og veien opp til Sekerr misjonsstasjon i Pokot i Kenya har ikke forandret seg mye fra vi kom hit på begynnelsen av åttitallet. Den er like bratt.

Vi balanserer oss oppover på to støpte bilspor. Noen av kurvene er så bratte at jeg velger å se inn i grøfta og fjellveggen som reiser seg langs fjellsiden. På den andre siden er det bratt ned og vidt utsyn mot Kerio Valley-sletta. Det er vakkert og fascinerende. Og det er første påskedag 2018.

Vel oppe av fjellsiden kjører vi videre mot Mariny. Også dette veistykket krever kjøremot – våre venner og gjester som er med på denne turen vil helst ikke kalle det for vei. Men vi krabber oss fremover, og vi må ut og nyte synet når vi kommer opp til Mariny og beskuer dalen som ligger åpen foran oss.

På det siste veistykket frem til Sekerr, gjennom dalen, må vi stoppe mange ganger. Vi møter mennesker langs hele veien som er på vei til 1. påskedags-gudstjeneste. De hilser og smiler og haster av sted. Det er påske for Herren i fjellet!

      

Et forandret samfunn

Om veien er uforandret, kan man ikke si det samme om landsbyene og menneskene som bor her oppe. Folk har bygget seg hus. Det blinker i bølgeblikktak gjennom hele dalen. Før fantes det kun et par skoler her oppe, nå er folkeskoler og videregående skoler bygget over hele fjellet. Maisåkrene ligger i terrasser oppover liene. Det er frukttrær og blomster der vi kjører fremover – et helt samfunn i forandring.

Den største forandringen finner vi likevel blant menneskene som bor her oppe. Mange, mange har møtt Jesus. I snart førti år har evangeliet blitt forkynt i fjellet, og evangeliet om Jesus Kristus er livsforvandlende.

Jeg vet ikke hvor mange kristne det er her nå, men jeg vet at budskapet om Jesus har nådd langt. Hvor frykt og mørke før var en daglig realitet er det nå håp, fred og liv.

    

Foto: Knut Reier Indrebø

    

Hodeskalle

Det blir en lang gudstjeneste. Mange vil komme med sitt vitnesbyrd. Sterkt er det at 16 stykker har kommet fra landsbyene helt på den andre siden av Sekerrfjellet, fra Talon.

Ja, det heter seg at den ene av disse menighetene fikk bygget kirke på et sted som gikk under navnet hodeskalle. Og vi som kjenner historien vet også at det var hard «jord» her inne, og at i alle fall tre evangelister måtte gi seg. Men nå, etter alle disse årene, har det vokst frem store menigheter her inne.

Første påskedag var altså 16 stykker kommet til Sekerr. De hadde gått mellom 6 og 8 timer til fots for å feire påskedag sammen med oss. Det var rørende å høre når de takket for at budskapet om Jesus endelig hadde begynt å slå rot på hodeskallestedet!

        

Foto: Knut Reier Indrebø

   

Fra mørke til lys

På aller fremste benkerad sitter en rekke kvinner. Det er eldre kvinner som har levd lange liv, liv i slit og hardt strev. Levd liv fra årene da «landet lå i mørket» og frykten rådde grunnen.

Nå sitter de, på tross av høy alder, med rak rygg og lyttende ører i hver sine plaststoler. Når sangen starter, reiser de seg opp og synger. De klapper i hendene og løfter blikket opp mot himmelen. De lovpriser Gud på sitt eget tungemål, og de stråler.

Og vi som er gjester denne dagen tenker at de «synger en sang som aldri tar slutt». Vers etter vers. Refreng etter refreng. De takker for hodeskallestedet, Golgata, og de takker for oppstandelsen. Jesus lever og er sett av kvinner fra Sekerr. Du verden!

    

Foto: Marit Thingbø

  

Ørken og tørt land skal glede seg, ødemarken skal juble og blomstre. Som liljen skal den blomstre og juble, ja rope av fryd. Libanons herlighet har den fått, Karmels og Sarons glans. De skal få se HERRENS herlighet, vår Guds glans.

Jesaja 35,1-2

     

Vi takker for vekkelsen som har gått over Sekerr. Og vi takker for at noen sendte misjonærer hit med evangeliet.

    

Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne.

Salme 118,23

   

Foto: Knut Reier Indrebø

  


Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.